Consideraţii cu privire la Neam şi caracterele esenţiale ale unei naţiuni în sprijinul apărării Limbii Române (1)

in Lecturi la lumina ceaiului

 

Ce este un Neam? Care sînt caracterele esenţiale ale unei naţiuni? La aceste două întrebări dă răspunsuri, de o mare profunzime, cu valoare generală şi în prezent, eminentul om de ştiinţă şi patriot român Simion Mehedinţi (Soveja), în lucrarea ,,Izvorul personalităţii – Naţiunea”. Din conţinutul ei desprindem următoarele:

Un popor e o formaţie biogeografică, născută, potrivit legilor evoluţiei, din diferenţierea progresivă a omenirii. Dar cum s-a ramificat trunchiul omenirii nu e uşor de explicat şi nici de arătat prin descrierea însuşirilor caracteristice care despart, între ele, toate ramurile omenirii. Totuşi, cine e deprins cu determinarea plantelor şi animalelor nu stă la îndoială, o singură clipă, să deosebească, în genul omenesc, mai multe specii. (Între Negru şi Mongol ori Indo-European sînt deosebiri morfologice cu mult mai mari decît cele ce slujesc spre a diferenţia unele specii în botanică sau zoologie). În lăuntrul speciei deosebim varietăţi sau rase. Cînd vorbim de rasa latină, slavă sau germană, ne gîndim la anumite caractere antropologice, distinctive. În sfîrşit, în mijlocul fiecărei rase deosebim mai multe naţiuni, îngrădite pe de o parte prin ereditatea etnografică, iar pe de altă parte prin limbă şi alte manifestări (adeseori imponderabile), care dau fiecărui Neam o fizionomie aparte. Deosebirile dintre naţiuni sînt date de înrudirea sîngelui, adică substratul fiziologic, dar şi de caracterele externe. Unii indivizi au mai mult ,,fierul Neamului”, alţii mai puţin, după cum se exprimă, atît de plastic, poporul. Şi e lesne de înţeles că, trupeşte, nu poate fi un tip reprezentativ al unei naţiuni decît acela care se trage dintr-o familie unde ereditatea naturală a fost mai puţin ştirbită prin corcire.

Alături, însă, de caracterele antropologice, naţiunea se mai îngrădeşte prin limbă – un factor fiziologic, dar şi sufletesc. Întrebarea este: ce grad de certitudine are acest criteriu? S-ar părea că, îndată ce ai ajuns la acest punct, toată siguranţa clasificării se pierde, deoarece o limbă poate fi împrumutată de indivizi foarte eterogeni ca Neam. A clasifica naţionalitatea cuiva după grai e tot una cu a aşeza la un loc două exemplare din specii diferite, fiindcă le-ai pus, deasupra, aceeaşi etichetă. În realitate, lucrurile nu stau chiar aşa. După cum tipul fizic e real, cu toate că, în unele cazuri, e greu de hotărît, şi tipul sufletesc al unui popor (un produs acumulat prin ereditatea de veacuri) e foarte real – acest fapt dovedindu-l, mai întîi, limba.

(va urma)

Prof. univ. dr. Gavrilă Sonea

 

COMENTARII DE LA CITITORI