A MURIT TRIBUNUL POPORULUI, CORNELIU VADIM TUDOR

in Lecturi la lumina ceaiului

 

 

La 14 septembrie 2015, a decedat unul dintre cei mai mari poeţi, scriitori, gazetari, publicişti, istorici şi oameni politici români ai secolului nostru. CORNELIU VADIM TUDOR (n. 28 noiembrie 1949 – d. 14 septembrie 2015). A trăit ca un mucenic şi a murit ca un sfînt.

Poporul Român, în toată Istoria lui, a avut 3 mari gazetari: Mihai Eminescu, Pamfil Şeicaru şi Corneliu Vadim Tudor. Orice s-ar spune, Corneliu Vadim Tudor a fost un mare naţionalist, un mare patriot, care şi-a iubit ţara, neamul strămoşesc, credinţa strămoşească şi limba română. A fost unul dintre cei care în 1989 s-a luptat, ca nimeni altul, ca România să rămînă ţară întreagă, să rămînă stat independent, unitar, naţional şi indivizibil. S-a luptat pentru naţionalismul românesc, care reprezintă întoarcerea la Creştinism.

Tribunul, cu bunele şi relele sale, a fost una dintre personalităţile marcante după complotul internaţional evreiesc anti-românesc din decembrie 1989. S-a bucurat de respect, consideraţie şi de un succes electoral deosebit, de aceea este regretat de milioane de români.

Corneliu Vadim Tudor a fost un bun şi erudit orator, un mare om politic şi a fost cunoscut în special pentru firea sa temperamentală şi retorica sa politică dură, naţionalistă. A candidat mereu la Preşedinţia României, începînd cu anul 1996, în anul 2000 a ajuns în turul II, alături de Ion Ilici Iliescu. Ilici a furat voturile, în mod grosolan, cu ajutorul iudaismului mondial, care nu a admis ca preşedinte al României să fie un român. O viaţă întreagă a fost un patriot consecvent, un intelectual foarte muncitor, cinstit şi generos.

Corneliu Vadim Tudor nu a fost prezentat la adevărata lui valoare. El s-a născut sărac, a trăit sărac şi a murit şi mai sărac.

Corneliu Vadim Tudor a fost acuzat că a fost principalul reprezentant al politicii naţionaliste şi xenofobe după 1989. El nu a fost antisemit, xenofob, cum îl batjocoresc unii de la societatea civilă (imbecilă) şi unii alogeni, rataţi, transfugi şi, în special, evrei. Corneliu Vadim Tudor nu a fost antisemit, antivreu, pentru că avea evrei în familie şi s-a înconjurat de evrei. Majoritatea consilierilor lui au fost evrei, dar, în final, l-au trădat. Greşeala capitală a lui Corneliu Vadim Tudor a fost că s-a înconjurat de evrei, pe unii dintre ei aducîndu-i chiar de la Tel Aviv şi din SUA.

Nici nu fusese îngropat şi au apărut denigratorii lui, precum apar corbii la un hoit. Şeful corului acestor denigratori, duşmani ai lui Corneliu Vadim Tudor, care a apărut la televizor, a fost evreul Solomon, metamorfozat în Răzvan Emil Theodorescu, născut la 22 mai 1939.

Nu-mi venea să cred cînd am văzut cu cîtă ură, duşmănie, răutate vorbea acest evreu Solomon la adresa lui Vadim, în fond la adresa Statului şi Poporului Român.

Cum îşi permite acest evreu, ai cărui bunici au venit din stepele Galiţiei, să batjocorească Poporul Român? Cine i-a permis să apară la televizor? Îmi amintesc că în anul 1959 el era student în anul II la Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti. A fost exmatriculat pentru 12 motive politice şi a fost trimis la munca de jos, să lege fiare. După doi ani şi jumătate la legat fiare, a fost reprimit în facultate, în 1961. Poate ne spune şi nouă de ce a fost cercetat şi urmărit penal şi care sînt cele 12 capete de acuzare. Este interesant faptul că în acea perioadă nu aveai voie să pronunţi nici cuvîntul evreu, dar să mai fi şi persecutat că erai evreu. Cîtă minciună şi ipocrizie!!! După complotul internaţional evreiesc anti-românesc, din decembrie 1989, el s-a alăturat iudeo-comuniştilor, care au pus mîna pe Putere, ajungînd chiar în conducerea FSN.

Între 1990 şi 1992, a fost preşedinte al Radiodifuziunii Române, între anii 1992 şi 2000 a fost membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului. În perioada 2000-2004, a fost senator de Iaşi şi Ministru al Culturii şi Cultelor. Pentru detalii suplimentare privind activitatea în timpul studenţiei a lui Răzvan Theodorescu rog să vedeţi cartea „Evocări Vol. II”, Editura Alma Craiova, 2006, de acad. prof. dr. Radu Voinea, fost vicepreşedinte al Academiei Române (1 martie 1974 – 1984) şi preşedinte al Academiei Române (13 noiembrie 1984 – 2 februarie 1990). Mărturia dînsului nu poate fi pusă la îndoială.

În timpul mineriadei din septembrie 1991, el a condus şi îndemnat la violenţă, la acţiuni duşmănoase, aţîţătoare, provocatoare, înşelătoare pe minerii aduşi în Bucureşti. Incitarea la crimă şi instigarea la violenţă, provocarea prin scris sau prin orice alte mijloace, la încălcarea legilor şi la săvîrşirea unor fapte ce constituie infracţiuni foarte grave, se pedepseşte pentru aceste fapte. Acest Răzvan Theodorescu a fost cercetat, judecat şi condamnat! Nu este tîrziu nici acum. Dimpotrivă, pentru incitarea la crime, a fost recompensat, fiind ales membru corespondent al Academiei Române (12 noiembrie 1993) şi membru titular (24 noiembrie 2000) al Academiei Române. Vine o vreme cînd fiecare va plăti pentru faptele sale. Totul are un început şi un sfîrşit.

În Decretul nr. 719/8 septembrie 2015 privind conferirea titlului de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant”, la poziţia 453 figurează şi Theodorescu Emil Răzvan, născut la 22 mai 1939. Ce rol a avut acest evreu-comunist în complotul internaţional evreiesc anti-românesc? Nu-ţi crapă obrazul de ruşine, tovarăşe Răzvan Theodorescu, să batjocoreşti un mare patriot român, un mare naţionalist, un om de cultură? În realitatea dată, batjocoreşti Poporul Român, unde mănînci o pîine. O haită întreagă de alogeni veniţi din prăpăstiile Asiei şi Galiţiei au început să-1 denigreze pe Corneliu Vadim Tudor. La această acţiune de batjocorire s-au aliat şi unii infractori neisprăviţi, inculţi, borfaşi şi hoţi, puşi de Ion Iliescu în funcţii publice de demnitari, deputaţi şi senatori. Ar fi visat vreodată iudeo-ţiganul Triţă Făniţă – cunoscut în lumea infractorilor ca Fane Papareaţă – să ajungă mare parlamentar? Şi culmea batjocurii – a fost înmormîntat la 1 metru depărtare de mormîntul scriitorului Liviu Rebreanu – chiar a afectat mormintele familiei lui Liviu Rebreanu. Corneliu Vadim Tudor nu a avut loc în Cimitirul Bellu Ortodox, care în prezent este aproape saturat de evrei. Aceşti alogeni au început să-şi aducă şi osemintele evreilor din alte ţări şi să le introducă în Cimitirul Bellu Ortodox. Cine a permis asa ceva?

Corneliu Vadim Tudor a fost înmormîntat în Cimitirul Ghencea Civil, alături de părinţii şi fratele lui. A murit cu conştiinţa împăcată că şi-a îndeplinit cu prisosinţă datoria în viaţă. Cît timp va dăinui Neamul Românesc, mormîntul lui va fi loc de pelerinaj. Pe lespedea acestui mormînt e scrisă una dintre cele mai frumoase şi strălucite pagini din Istoria ţării. Lui I.C. Brătianu i s-a spus „Sfinxul”. Lui Corneliu Vadim Tudor i s-a spus TRIBUNUL, şi aşa va rămîne în Istoria Poporului Român.

Recent, a apărut o carte, „Cine mi-a ucis fiul?“, scrisă de Ştefan Frumuşanu, la Editura Humanitas, Kretzulescu, volum îngrijit de Tatiana Niculescu Bran. Dosarul Frumuşanu – Crăiniceanu se redeschide după un sfert de secol. Nu ai emoţii, tovarăşe Răzvan Theodorescu? Pentru morţii din decembrie 1989 şi pentru victimele mineriadelor, în majoritate tineri, nu s-au găsit niciodată adevăraţii criminali. Dosarele lor au fost uitate sau clasate. Crimele sînt imprescriptibile. Se va termina odată şi cu torţionarii fostei Securităţi, care deţin funcţii publice, şi cu politicienii care fac legi pentru ei înşişi?

Omul este valoros prin ceea ce face, ce produce, ce rămîne după el. După Corneliu Vadim Tudor, a rămas o operă care va dăinui veacuri, chiar milenii în Istoria Culturii Române şi universale.

Oricîte lipsuri a avut şi oricîte greşeli a săvîrşit, Corneliu Vadim Tudor a fost un mare om de cultură, doctor în Istorie, patriot desăvîrşit, un mare scriitor, poet şi pamfletar, iar duşmanii lui de astăzi sînt duşmanii naţiunii noastre. El a fost un poet naţional, patriot înflăcărat, un mare om politic, care a servit interesele Poporului Român. Prin dispariţia lui Corneliu Vadim Tudor, Poporul Român l-a pierdut pe cel mai mare naţionalist. A avut mulţi duşmani, pentru că a fost întemeietorul curentului naţionalist tocmai în perioada în care se dorea ca România să fie lichidată ca stat şi românii ca naţiune. Cea mai mare parte a acestor denigratori o reprezintă alogenii şi infractorii de drept comun, iar altă parte – lingăii şi profitorii vechiului regim. După decembrie 1989, alogenii care au pus mîna pe conducerea Statului Român, în majoritatea lor evrei, iudeo-ţigani, iudeo-maghiari şi sectanţi, ne-au luat toate bogăţiile, sufletul şi limba. Acum vor să ne ia şi credinţa.

Dispariţia eminentului om de cultură, ziarist, scriitorul de excepţie Corneliu Vadim Tudor este o mare pierdere pentru Poporul Român. Am pierdut o mare personalitate a culturii şi politicii româneşti. Va fi batjocorit şi venerat mult timp de aici înainte, la fel ca şi George Călinescu, care, nici după moartea sa, nu este iertat de către impostori, şarlatani şi handicapaţi. Au trecut 126 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu şi hoardele de evrei, cu sectanţii lor, nu contenesc cu batjocorirea celui mai mare poet, ziarist şi om politic român care a fost Mihai Eminescu.

În anul 1989, complotiştii trădători de ţară şi neam, alogenii, voiau ca România să rămînă numai cu o parte din Oltenia şi o parte din Muntenia, cum făcuseră cotropitorii germani, în 1916, cînd fixaseră graniţa României la Cîmpina. Norocul românilor a fost că Poporul Român a transformat complotul internaţional evreiesc anti-românesc într-o revoluţie anti-iudaică şi a apărut un patriot adevărat, Corneliu Vadim Tudor, care le-a scos masca de pe figură alogenilor, sectanţilor, hoţilor, borfaşilor şi trădătorilor de Ţară şi Neam. A visat vreodată amărîtul de marinar, alogenul securist Traian Băsescu să ajungă mare moşier si să trăiască în huzur, să ducă o viaţă de trîndăvie, viaţă liniştită, tihnită?

Primele lucruri pe care le-a făcut acest alogen securist au fost distrugerea Flotei Române şi aducerea în ţară a magazinelor „Second Hand”, unde se vînd hainele infectate cu microbi de la majoritatea crematoriilor şi spitalelor din lume. Aşa s-a dublat, chiar triplat numărul românilor bolnavi. Patronul acestor lanţuri de magazine este alogenul Traian Băsescu. Nu-l trage nimeni la răspundere? Nu este departe vremea cînd va plăti.

Este trist, dureros că românii au permis acestor hoarde sălbatice, parazitare, puturoase să invadeze România. Unul dintre cei care s-a opus acestei invazii a fost şi patriotul Corneliu Vadim Tudor. Aceste hoarde sălbatice, care ne-au invadat ţara, vor să distrugă creştinismul.

Corneliu Vadim Tudor nu a putut suporta hoţia, corupţia, nemunca, trădarea de ţară, minciuna, batjocorirea ţării şi ocuparea funcţiilor de demnitari, de parlamentari, de toţi parveniţii, de toţi analfabeţii şi nespălaţii impuşi în funcţii de conducere de Ion Iliescu.

Moartea lui Corneliu Vadim Tudor, a acestui om cinstit, corect, drept şi mare patriot cu o educaţie profund creştină, a lăsat o rană adîncă în inimile românilor adevăraţi, cu dragoste de Neam şi Ţară.

Gloria străluceşte şi după moarte (Euripides

480-406 î.Chr.). Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Noi sîntem cu Dumnezeu.

TUDOR VOICU

COMENTARII DE LA CITITORI