A venit toamna

in Lecturi la lumina ceaiului

A venit toamna… Pe nebăgate de seamă, cel de-al treilea anotimp al anului a sosit. Păsările călătoare pleacă spre alte colţuri ale lumii, luînd cu ele din bucuriile şi tristeţile noastre. Încă de cînd au sosit pe pămînturile mioritice, cu trilul lor fraged în guşă, peste ţara noastră s-au abătut numeroase dezastre naturale. Cu toate acestea, încerc, răscolind în memorie, să spun că, mîndri ca nişte voievozi erau copacii în straiele lor de flori, cînd, spre mirarea tuturor, după două sau trei săptămîni de vreme aproape caniculară, s-a stîrnit un diavol de crivăţ, ce a pîrjolit orice mireasmă a acestora. Din această cauză lipsesc fructele şi legumele timpurii, ceea ce determină creşterea preţurilor cu mult peste puterea de cumpărare a omului de rînd. Au urmat inundaţiile. Dintr-o parte în alta a ţării se auzeau strigătele de durere ale mulţimii, care se lupta din greu cu stăvilirea puhoaielor. Probabil că păsările călătoare îşi înalţă zborul şi vor duce cu ele toate clipele grele prin care noi, ca oameni, ca popor, am trecut. Le vor povesti, cu patimă, celor pe care-i vor întîlni în calea lor, despre soarta românilor, care nu e una atît de strălucită, cum poate unii, în necunoştinţă de cauză, o consideră. Cu toate acestea, trebuie adăugat că românul, prin felul lui de a fi, ştie să rabde, iar cînd este nevoie, e pregătit să dea ajutorul oricui i-l cere. În acest fel se deapănă, de la o zi la alta, de la un anotimp la altul, viaţa lui, mulţumindu-se, după cele sfinte, cu ce-i dă Dumnezeu.

A venit toamna… Şcolile şi-au deschis, din nou, porţile. Clinchetul clopoţelului răsună, din nou, pe holurile sălilor de curs. Dar, pe cît de mare-i bucuria revederii copiilor cu dascălii lor, pe atît de aprigă e mîhnirea părinţilor, aceştia aflîndu-se în imposibilitatea de a le cumpăra odraslelor lor cele necesare pentru şcoală, atît de mult s-au scumpit cărţile, caietele şi toate celelalte obiecte necesare unui şcolar!

A venit toamna… Doamne, şi cît de lungi sînt zilele celor care nu au după ce să bea apă, fiind mulţi cei care fac parte din această categorie, adică a oamenilor nevoiaşi. La tot pasul îi vedem, îi compătimim şi ne plîngem sărăcia reciproc, motivul fiind inexistenţa locurilor de muncă.

A venit toamna… Şi rece e galbenul frunzelor. Şi mohorît e cerul, cu lîna lui de nori lăsată pînă spre ţepuşele caselor… Dar oamenii nu disperă. Chiar dacă, pe nebăgate de seamă, a venit toamna, aşa va veni şi iarna, cu gerurile ei aspre şi troienele cît gardul, iar ei vor lupta să învingă capriciile naturii, în ciuda frigului din case, stăpîn peste ele, iar pentru cei mici pîinea de pe mese va fi o amintire tristă.

Ion Machidon,

Preşedintele Cenaclului „Amurg sentimental”

COMENTARII DE LA CITITORI