Acum 27 de ani – iunie 1987 – Vadim a adresat un Memoriu de Protest împotriva demolării Bisericii Sf. Vineri

in Polemici, controverse

Document reprodus din Dosarul de Urmărire Informativă întocmit de Securitate pe numele tînărului scriitor

13.06.1987         STRICT SECRET
Ex. unic
UM 0610/151    CNSAS – vol. 1
Fila 240

UM 0639/II         BUCUREŞTI
IEŞIRE
Nr. D/00/325895
Data: 13.06.1987
Post: 27/20 10/4 file
Redat din limba rom.
Telegramă telex expediată la 13.06.1987

Către Ilie Ceauşescu

,,T“ a pregătit un telex pentru tov. general-locotenent doctor Ilie Ceauşescu – adjunct al ministrului Apărării Naţionale.
,,Stimate tov. general, ne adresăm dumneavoastră ca şef de şcoală istorică, militar de carieră şi purtător al unui nume scump: salvaţi ctitoria lui Matei Basarab, Biserica Sfînta Vineri din Bucureşti! Acest monument istoric şi arhitectonic, care figurează la loc de cinste în patrimoniul naţional, trebuie apărat de furia distructivă a unor funcţionari ai Municipalităţii, furie sub care se ascunde o intenţie de diversiune cu adresă clară. Ştim că aţi contribuit într-o măsură hotărîtoare la salvarea unui alt monument al Evului Mediu românesc, Mînăstirea lui Mihai Vodă Viteazul. Ştim, totodată, că nu intră în atribuţiunile dumneavoastră directe asemenea preocupări.
Dar mai ştim că glorioasele înfăptuiri ale regimului nostru, minunatele realizări care prind viaţă în Capitala Patriei, nu pot, nu au voie să fie folosite pentru scopuri subversive odioase. Putem asista nepăsători la ruinarea podoabelor unui trecut eroic?
În măsura în care acest lăcaş de frumoase aduceri aminte nu poate fi conservat la locul său, pledaţi măcar pentru translarea lui – militarii ţării au făcut atîtea lucruri remarcabile, mai pot pune umărul şi aici. Vă informăm, de asemenea, că în vecinătatea monumentului românesc se află nu mai puţin de trei sinagogi, care rămîn în picioare şi nu se atinge nimeni de ele.

E foarte bine că sînt conservate, dar de ce să fie sacrificat un monument românesc cu mult mai vechi şi mai important pentru fiinţa naţională? Are nevoie ţara de aşa ceva în acest moment? Nu ne-am face, oare, de rîsul lumii? Merită iubitul nostru preşedinte să-i fie atribuite asemenea acte, de care sîntem convinşi că nici nu a fost informat? Este cu atît mai regretabil că un monument de valoarea Mînăstirii Văcăreşti a fost distrus – sacrilegiu care va rămîne pe vecie asupra conştiinţei generaţiei noastre. Asemenea practici nu trebuie perpetuate. Iertaţi-ne pentru acest semnal de alarmă, dar la aşa ceva conştiinţa noastră ne dictează a spune răspicat: DESTUL!“.
Pe acest telex, ,,T“ vrea să strîngă semnături, şi pentru aceasta a telefonat şi le-a citit lui Dan Zamfirescu, Ion Lăncrănjan, Paul Anghel, Eugen Barbu – la Poiana Ţapului. Aceştia şi-au dat semnătura fără rezerve şi i-au transmis felicitări pentru iniţiativă.
La ora 10:53 ,,T“ transmite telegrama tov. gen. locotenent doctor Ilie Ceauşescu – adjunct al ministrului Apărării Naţionale. Semnează: Eugen Barbu, Paul Anghel, Sabin Bălaşa, Ion Lăncrănjan, Fănuş Neagu, Doru Popovici, Mihai Pelin, Mihai Ungheanu, Dan Zamfirescu şi ,,T“ (Corneliu Vadim Tudor).

Păreri și opinii