Afirmaţii pentru autovindecare (13)

in Lecturi la lumina ceaiului

Energia (4)
Energia este a noastrã nu atunci cînd ne adunãm puterile, ci atunci cînd o dedicãm de bunãvoie, cu bucurie, realizãrii lucrurilor în care credem cu convingere. Credinţa şi energia merg mînã în mînã. Dacã ai credinţã în ceea ce faci, poţi sã muţi munţii din loc. Energia este cu atît mai mare cu cît cauza ta este mai dreaptã. Cu cît este mai mare credinţa, cu atît mai mare este şi puterea voinţei. Şi cu cît este mai mare puterea voinţei, cu atît mai mare este fluxul de energie care te strãbate.
Afirmaţie
Am înãuntrul meu energia pentru a realiza tot ceea ce vreau sã fac. În spatele fiecãrei acţiuni a mea se aflã puterea fãrã margini a lui Dumnezeu.
Rugãciune pentru energie
Energie Cosmicã, vitalizeazã toate celulele corpului meu; încarcã-mi mintea cu inspiraţie fãrã limite; umple-mi sufletul cu bucuria Ta nesfîrşitã.

(va urma)
J. Donald Walters

COMENTARII DE LA CITITORI