Alegeri cu vaccin Anti-Facebook

in Lecturi la lumina ceaiului

Comparaţiile nu sînt întotdeauna corecte. Mai ales atunci cînd eşti tentat să compari atitudini, percepţii şi manifestări ale unor segmente de populaţie aparţinînd aceleiaşi etnii. Dar nici nu poţi să te prefaci că nu vezi cum românii din ţară au dovedit o atît de impresionantă sensibilitate la mesajele, vădit ţintite, lansate pe reţelele de socializare (şi de deznaţionalizare). Cu o astfel de sensibilitate, consider că preşedinte al României putea deveni, prin votul celor dispuşi să dea curs îndemnurilor de pe Internet, şi Bercea Mondialul. Atunci, ne putem întreba: ce mai rămîne din marile valori ale democraţiei? Spre deosebire de noi, constat o altă scală, cu totul diferită, a responsabilităţii votului exprimat de românii din Republica Moldova, aşa cum au dovedit-o recent. Chiar dacă au optat pentru alternativele care li s-au prezentat ca fiind pro-europene, ei n-au căzut în transă electorală, nu s-au manifestat isteric, ci, dimpotrivă, atitudinea lor a părut că izvorăşte dintr-o experienţă de viaţă pe care nu sînt dispuşi s-o înlocuiască prin tot felul de vorbuliţe goale – asta, pînă la proba contrarie! În acelaşi context, surprinzător de plăcute mi s-au părut şi declaraţiile luate, aleatoriu, unor alegători de peste Prut. Am constatat că toate se întemeiau pe o adîncă înţelepciune! Nu ştiu cum se explică asta, dar e o realitate ce nu se poate nega. Sînt evidenţe care s-au confirmat în timpul democraţiei ce a fost instituită într-o formă al cărei fond se întrevede doar la basarabenii de naţionalitate română. De ce?! Rămîn, oare, înţelepciunea şi capacitatea de a nu cădea în plasa unei isterizări colective un apanaj al „nedemocratizării“, al implementării reduse a valorilor occidentale, ori poate chiar al gradului scăzut de ,,civilizare“ a populaţiilor din Estul apropiat, sau mai îndepărtat?!

E o temă de reflecţie, tocmai pentru că se raportează la o certă atitudine pro-europeană a românilor din Republica Moldova, dar o atitudine cumpănită. Fiindcă, la urma-urmei, tot ceea ce nu implică, sau nu solicită, o reală cumpănire constituie o ofertă neserioasă şi, cel puţin, vicleană. Or, nu cumva asistăm la înmugurirea unei mult mai perene rezistenţe a românismului de peste Prut?

NICHITA MLADIN

COMENTARII DE LA CITITORI