Alternativa pentru Germania

in Lecturi la lumina ceaiului

Teama de Alternativa pentru Germania (Alternative für Deutschland – AfD), pentru cursul politic al doamnei cancelar federal Angela Merkel, e nejustificată, chiar dacă succesul electoral recent al noului partid, în 4 landuri, este spectaculos şi pus, în mod greşit, pe seama „invaziei arabe“, aşa cum a calificat Papa Francisc această „realitate socială“. (,,Osservatore Romano”, vineri, 4 martie 2016).
Mai toată lumea este împotriva renunţării la graniţe şi la resemnarea în faţa invaziei islamicilor şi a idolatrilor afro-asiatici. Dar nu asta e dilema AfD-ului, ci faptul că germanii, mai ales cei din Est, sînt împotriva reeducării postbelice politic corectă, după ce aceea marxist-leninistă a încetat brusc, odată cu Lagărul de tristă amintire, pe cînd cea anglo-americană e încă promovată de establishment. Pactul de la Varşovia s-a desfiinţat, NATO se extinde mereu.
Fără trupe ruso-sovietice, mai ales electoratul din fosta zona de ocupaţie socialistă a ales AfD-ul, neavînd complexe în faţa naţionalismului Frontului Naţional din Franţa, a antisemitismului Partidului Jobbik din Ungaria, a mişcării izolaţioniste engleze etc., pentru că aşa-zisa Armată de pe Rin, a Marii Britanii, se va retrage din Germania în anul 2020, iar cea a SUA rămîne sine die.
Discursul xenofob, islamofob, antisemit, antiţigănesc à la Donald Trump, Le Pen, Jobbik ş.a. este străin AfD-lui. Puţini sînt împotriva salvării de la faliment a greco-ortodocşilor cu sute de miliade de euro, sau împotriva invaziei arabe, care a depăşit deja un milion de refugiaţi. Antisemitismul e tabu şi în afara legii. Noutatea este aceea că, pentru prima dată, se pun la îndoială, în RFG, binefacerile reeducării postbelice.
AfD-ul urmăreşte ca reformele generaţiei 1968, implicit ale armatelor de ocupaţie, să fie corectate din punct de vedere al valorilor tradiţionale, care au generat succesele ştiinţifice, tehnologice etc. Multiculturalitatea şi incluziunea nu dau rezultatele scontate. De aceea, şcolile trebuie să revină la „normal“, prin educarea separată a handicapaţilor, cele islamice, ale Coranului să fie închise, iar în universităţi să fie desfiinţate cotele celor neperformanţi.
Generaţia anului 1968, prima de după război, reeducată în interesul ocupanţilor de o parte şi de alta a Cortinei de Fier, a subminat sistematic valorile şi normele germane tradiţionale. După reunificare, viziunea marxistă dispare, în timp ce forţarea societăţii multiculturale – neutră din punct de vedere al orientării sexuale, al cotelor de promovare a femeii, a persoanelor cu handicap etc. – continuă. Omul alb a lui Donald Trump, la fel ca şi francezul, maghiarul, ori germanul de rînd, se simte dezavantajat şi caută o Alternativă.

Prof. dr. VIOREL ROMAN,
Consilier academic la Universitatea din Bremen

COMENTARII DE LA CITITORI