Antologia poeziei bolşevice

in Lecturi la lumina ceaiului

TRĂIASCĂ LENIN!

În timpul războiului

mondial,

Într-o celulă a închisorii

din San Cárlo,

Tixită de soldaţi, hoţi

şi beţivi

Scrisese un soldat socialist,

cu un creion copiativ,

Pe zid:

,,Trăiască Lenin!”

Chiar sus de tot,

în semiîntuneric,

Abia vizibil, dar

Cu litere de-o şchioapă.

 

Cînd paznicii-au văzut inscripţia,

Chemară un zugrav,

Şi-acesta, cu o bidinea cu coada lungă,

Spoi cu var inscripţia provocatoare.

Cum însă el nu văruise decît doar peste litere,

Puteai citi acum, sus, în celulă,

Scrise cu var, cuvintele:

,,Trăiască Lenin!”

 

Chemară-atuncea un alt meşter, care,

Cu-o altă bidinea stufoasă,

Spoi de data asta peste tot.

Şi-aşa, cîteva ceasuri, nu se văzu nimic.

 

Dar înspre dimineaţă,

Cînd varul începu să se usuce,

Inscripţia ieşi iar la iveală:

,,Trăiască Lenin!”

 

Atunci chemară un zidar

Cu un cuţit,

Să răzuiască adînc inscripţia.

Şi rîcîi zidarul timp de-un ceas,

Tot, literă cu literă,

Inscripţia întreagă.

 

Dar cînd sfîrşi,

Sus în celulă se vedea citeţ,

Săpată-adînc în zid.

Inscripţia de neînvins:

,,Trăiască Lenin!”

 

Acum, daţi jos peretele –

Răcni soldatul.

BERTOLT BRECHT

 

Plîngerea Maicii Domnului

 

O ceată de îngeri o mîngîia pe Maria;

doi serafimi îi şedeau gardă solemnă,

cîţiva prichindei îngereşti îi încălzeau mîinile,

alţi doi mai cu vază îi strîngeau lacrimile

şi le adunau în potire de aur.

 

Un povestitor cu mult har îi depăna amintiri –

acesta era Gabriel Binevestitorul,

fericind-o că între femei ea este Maica.

Dar Maria se uita spre pămînt şi plîngea,

nemîngîiată plîngea, văzînd cum i se fură Grădina.

ROMAN FORAI

 

 

 

COMENTARII DE LA CITITORI