Aprecierile unor istorici şi filozofi străini despre strămoşii noştri (1)

in Lecturi la lumina ceaiului

– Selecţie de citate de o valoare extraordinară pentru istoria şi identitatea românilor, adunate de cercetătorul Marius Fincă –

 1. Sumerologul rus A. Kifisim: „Strămoşii românilor au exercitat o influenţă puternică asupra întregii lumi antice, respectiv a vechii Elade, a vechiului Egipt, a Sumerului şi chiar a Chinei”.
 2. Pitagora (580-495 î.Chr) face zece referiri la valorile superioare ale geţilor. În „Legea 1143”, el spune: „Călătoreşte la geţi nu ca să le dai legi, ci să tragi învăţăminte de la ei. La geţi toate pamînturile sînt fără margini, toate pamînturile sînt comune”.
 3. Homer: „Dintre toate popoarele, geţii sînt cei mai înţelepţi”.
 4. Platon (427-347 î.Chr.), elev al lui Socrate şi profesor al lui Aristotel, surprinde, în dialogul „Charmides”, o discuţie între Socrate şi tînărul Charmides, în care profesorul, aflînd că acesta din urmă suferise, cu o zi înainte, de o durere de cap, îi spune ce anume l-a învăţat un medic trac cînd a fost la oaste: „Zamolxe, regele nostru, care este un zeu, ne spune că după cum nu trebuie a încerca să îngrijim ochii fără să ţinem seama de cap, nici capul nu poate fi îngrijit, neţinîndu-se seama de corp. Tot astfel, trebuie să-i dăm îngrijire trupului dimpreună cu sufletul, şi iată pentru ce medicii greci nu se pricep la cele mai multe boli. Pentru că ei nu cunosc întregul pe care îl au de îngrijit. Dacă acest întreg este bolnav, partea nu poate fi sănătoasă, căci toate lucrurile bune şi rele pentru corp şi pentru om, în întregul său, vin de la suflet şi de acolo curg ca dintr-un izvor, ca de la cap la ochi. Trebuie deci, mai ales şi în primul rînd, să tămăduim izvorul răului, pentru ca să se poată bucura de sănătate capul şi tot restul trupului. Prietene, sufletul se vindecă prin descîntece. Aceste descîntece sînt vorbele frumoase care fac să se nască în suflete ÎNŢELEPCIUNEA”. Uimitoare această viziune asupra medicinei lui Zamolxe, acum mai bine de 2.400 de ani!
 5. Dionisie Periegetul (138 d.Chr.): „În ceea ce urmează, voi scrie despre cea mai mare ţară, care se întinde din Asia Mică pînă în Iberia şi din nordul Africii pînă în SCANDIA, ţara imensă a dacilor”.
 6. Marco Merlini, arheolog italian (n. 1953), spunea referitor la plăcuţele de la Tărtăria: „Oasele, ca şi plăcuţele, sînt foarte vechi. Acum este o certitudine. E rîndul nostru să gîndim că scrierea a început în Europa cu 2.000 de ani înaintea scrierii sumeriene. În România avem o comoară imensă, dar ea nu aparţine numai României, ci întregii Europe”.
 7. Friedrich Hayek (1899-1992) – filozof austriac: „Românii sînt poporul din Europa care s-a născut creştin” (ambasadorul Vaticanului la Bucureşti spunea în aula Academiei acelaşi lucru, şi asta acum cîţiva ani).
 8. Alfred Hofmann, în ,,Istoria Pămîntului” (1820): „Într-adevăr nicăieri nu vei putea găsi o putere de înţelegere mai rapidă, o minte mai deschisă, un spirit mai ager, însoţit de mlădierile purtării, aşa cum le afli la cel din urmă român. Acest popor ridicat prin instrucţie ar fi apt să se găsească în fruntea culturii spirituale a Umanităţii. Şi ca o completare, limba sa este atît de bogată şi de armonioasă, că s-ar potrivi celui mai cult popor de pe Pamînt. Romania nu este buricul Pămîntului, ci Axa Universului“.
 9. Marija Gimbutas – Profesoară de Civilizaţie şi Cultură la Universitatea California, din L.A: „România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între 6500-3500 î.Chr., axată pe o societate matriarhală, teocrată, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă, care a precedat societăţile indo-europenizate, patriarhale, de luptători din Epoca bronzului şi Epoca fierului. A devenit, de asemenea, evident că această străveche civilizaţie europeană o precede cu cîteva milenii pe cea sumeriană. A fost o perioadă de reală armonie, în deplin acord cu energiile creatoare ale naturii”.
 10. Louis de la Vallée Poussin: „Locuitorii de la nordul Dunării de Jos pot fi consideraţi strămoşii omenirii”.
 11. Gordon V. Childe: „Locurile primare ale dacilor trebuie căutate pe teritoriul României. Într-adevăr, localizarea centrului principal de formare şi de extindere a indo-europenilor trebuie să fie plasată la nordul şi la sudul Dunării de Jos”.
 12. Eugène Pittard: „Strămoşii etnici ai românilor urcă, neîndoielnic, pînă în primele vîrste ale Umanităţii; civilizaţia neolitică reprezintă doar un capitol recent din istoria ţării”.
 13. Daniel Ruzo – arheolog sud-american: „Carpaţii sînt într-o regiune a lumii în care se situa centrul european al celei mai vechi culturi cunoscute pînă în ziua de astăzi”.
 14. William Schiller – arheolog american: „Civilizaţia s-a născut acolo unde trăieşte astăzi poporul român, răspîndindu-se, apoi, spre Răsărit şi Apus”.
 15. John Mandis: „Cele mai vechi descoperiri ale unor semne de scriere au fost făcute la Turdaş şi Tărtăria”.

(va urma)

HISTORIA

COMENTARII DE LA CITITORI