Aprecierile unor istorici şi filozofi străini despre strămoşii noştri (2)

in Lecturi la lumina ceaiului

– Selecţie de citate de o valoare extraordinară pentru istoria şi identitatea românilor, adunate de cercetătorul Marius Fincă –

 

16. Olof Ekström: „Limba română este o limbă-cheie, care a influenţat în mare parte limbile Europei”.

17. Universitatea din Cambridge:

– În Mileniul V î.Chr., spaţiul carpatic getic era singurul locuit în Europa;

– Spaţiul carpatic getic, valah a reprezentat, în Antichitate, OFFICINA GENTIUM (,,atelierul lumii”), care a alimentat cu populaţie şi civilizaţie India, Persia, Grecia, Italia, Germania, Franţa şi aşa-zisul spaţiu slav;

– VEDELE (RIG VEDA), cele mai vechi monumente literare ale umanităţii, au fost create în centrul Europei. Fostul prim-ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru a scris că: „Vedele sînt opera arienilor care au invadat bogatul pămînt al Indiei”.

18. Antonio Bonfini: „Limba românilor n-a putut fi extirpată; deşi sînt asezaţi în mijlocul atîtor neamuri de barbari, ei aşa se luptă să nu o părăsească în ruptul capului, încît nu s-ar lupta pentru o viaţă cît pentru o limbă”.

19. Ludwig Schlözer (Russische Annalen – Secolul XVIII): „Aceşti volohi nu sînt nici romani, nici bulgari, nici wolsche, ci VLAHI (ROMÂNI), urmaşi ai marii şi străvechii seminţii de popoare a tracilor, dacilor şi geţilor, care şi acum îşi au limba lor proprie şi, cu toate asupririle, locuiesc în Valachia, Moldova, Transilvania şi Ungaria în număr de milioane”.

20. Jules Michelet, Paris, 1859, către trimisul lui Cuza: „Nu invidiaţi vechile popoare, ci priviţi-l pe al vostru. Cu cît veţi săpa mai adînc, cu atît veţi vedea ţîşnind viaţa”.

21. André Armand: „Într-adevăr, acesta este unul din cele mai vechi popoare din Europa…fie că este vorba de traci, de geţi sau de daci. Locuitorii au rămas aceiaşi din Epoca neolitică – Era pietrei şlefuite – pînă în zilele noastre, susţinînd astfel, printr-un exemplu, poate unic în istoria lumii, continuitatea unui neam”.

22. D’Hauterive (Memoriu asupra vechii şi actualei stări a Moldovei, 1902): „Limba latină în adevăr se trage din acest grai (primodial), iar celelalte limbi, mai ales româna, sînt acest grai. Latina este departe de a fi trunchiul limbilor care se vorbesc astăzi (aşa-zisele limbi latine), aş zice că ea, latina, este cea mai nouă dintre toate”.

23. Huszti András: „Urmaşii geto-dacilor trăiesc şi astăzi şi locuiesc acolo unde au locuit părinţii lor, vorbesc în limba în care glăsuiau mai demult părinţii lor”.

24. L.A. Gebhardi: „Geţii vorbeau aceeaşi limbă ca dacii şi aveau aceleaşi obiceiuri. Grecii dădeau atît geţilor din Bulgaria, cît şi dacilor din Moldova, Valahia, Transilvania şi Ungaria acelaşi nume şi credeau că şi geţii, şi dacii provin de la traci”.

25. Martin Hochmeister (Siebenburgische Provinziaal Blatter, 1808): „În cele mai vechi timpuri cunoscute, în Transilvania şi în ţările învecinate locuiau dacii, care mai erau numiţi şi geţi – şi de la ei a primit actuala Transilvanie, împreună cu Moldova, Muntenia şi regiunile învecinate din Ungaria, numele de Dacia”.

26. Abdolonyme Ubicini (,,Les origines de l’histoire roumaine”, Paris, 1866): „Dacii sînt primii strămoşi ai românilor de azi. Din punct de vedere etnografic, dacii par să se confunde cu geţii – aceeaşi origine, aceeaşi limbă. Asupra acestui punct de vedere toate mărturiile din vechime concordă”.

(va urma)

COMENTARII DE LA CITITORI