Aprecierile unor istorici şi filozofi străini despre strămoşii noştri (3)

in Lecturi la lumina ceaiului

– Selecţie de citate de o valoare extraordinară pentru istoria şi identitatea românilor, adunate de cercetătorul Marius Fincă –

27. Universitatea din Cambridge (1922, The Cambridge History of India): „Faza primară a Culturii Vedice s-a desfăşurat în Carpaţi, cel mai probabil, iniţial în Haar-Deal”.
28. Jacob Grimm (Istoria limbii germane, 1785-1863): „Denumirile dacice de plante, păstrate la Dioscoride (medic grec, din perioada împăraţilor Claudius şi Nero) pot fi găsite şi în fondul limbii germane”.
29. Cronicile spaniolilor (pag.179): „Daco-geţii sînt consideraţi fondatorii spaniolilor”.
30. Carol Lundius (Cronica ducilor de Normandia): „Daco-geţii sînt consideraţi fondatorii popoarelor nordice”.
31. Miceal Ledwith (Consilier al Papei Ioan Paul al II-lea): „Chiar dacă se ştie că latina e limba oficială a Bisericii Catolice, precum şi limba Imperiului Roman, iar limba română este o limbă latină, mai puţină lume cunoaşte că limba română, sau precursoarea sa, vine din locul din care se trage limba latină, şi nu invers! Cu alte cuvinte, nu limba română este o limbă latină, ci mai degrabă limba latină este o limbă română. Aşadar, vreau să-i salut pe oamenii din Munţii Bucegi, din Braşov, din Bucureşti. Voi sînteţi cei care aţi oferit un vehicul minunat lumii occidentale”.
32. Daniel Ruzo (1968): „Am cercetat munţi din 5 continente, dar în Carpaţi am găsit monumente unice, dovedind că în aceste locuri a existat o civilizaţie măreaţă, care a constituit centrul celei mai vechi civilizaţii cunoscute astăzi”.
33. Carlo Troya (1784-1858, istoric italian): „Nici un popor din cele pe care grecii le numeau barbare nu au o istorie mai veche şi mai certă ca a geţilor sau a goţilor. Scopul lucrării mele, «Istorie Getică sau Gotică» se împarte în două părţi, şi una din ele arată că geţii lui Zamolxe şi ai lui Decebal au fost strămoşii goţilor lui Teodoric, din neamul Amalilor.”
34. Harald Haarmann (specialist în Istoria culturii): „Cea mai veche scriere din lume este cea de la Tărtăria (cu mult înainte de scrierea sumeriană), iar civilizaţia danubiană este prima mare civilizaţie din istorie”.
35. Paul Mac Kendrick: „Burebista şi Decebal au creat în Dacia o cultură pe care numai cei cu vederi înguste ar putea-o califica drept barbară”. * „Românii sînt membri ai unuia dintre cele mai remarcabile state creatoare ale Antichităţii”. * „Sus, în Maramureş, există un loc marcat drept centrul bătrînului continent” (Europa de la Atlantic la Urali).
36. Cavasius (,,De la Administratione Regni Transilvaniae”): „În Italia, Spania şi Galia, poporul se slujea de un idiom de formaţie mai veche, sub numele de lingua românească, ca pe timpul lui Cicero”.
37. G. Devoto, G. Wilkie, W. Schiller: „Barbarii n-au fost numai descoperitorii filozofiei, ci şi descoperitorii tehnicii, ştiinţei şi artei… Trebuie să merg mai departe şi să arăt clar că filozofia greacă a furat din filozofia barbară. Cei mai mulţi şi-au făcut ucenicia printre barbari. Pe Platon îl găsim că-i laudă pe barbari şi aminteşte că atît el, cît şi Pitagora au învăţat cele mai multe şi mai frumoase învăţături, trăind printre barbari”.
38. Clement Alexandrinul (Stromatele): „În sfîrşit, o altă dificultate de interpretare, cu această metodă, a unor învăţături din Scriptură constă în aceea că nu le avem şi în limba în care au fost scrise întîia oară… Apoi, limba e păstrată şi de popor, nu numai de învăţaţi, pe cînd înţelesul şi textele le păstrează numai învăţaţii, şi tocmai de aceea putem să înţelegem lesne că aceştia au putut să falsifice înţelesul textelor vreunei cărţi foarte rare pe care o aveau în stăpînire”.
39. Emmanuel de Martonne (profesor la Sorbona, 1928, în interviul acordat lui Virgil Oghină): „Nu pot să înţeleg la români mania lor de a se lăuda că sînt urmaşi ai coloniştilor romani, ştiind foarte bine că în Dacia nu au venit romani, nici măcar italici, ci legiuni de mercenari recrutaţi din toate provinciile estice ale imperiului; chiar şi administraţia introdusă de cuceritori avea aceeaşi obîrşie. Voi, românii, sînteţi daci, şi pe aceştia ar trebui să-i cunoască românii mai bine şi să se laude cu ei, pentru că acest popor a avut o cultură spirituală şi morală înaltă”.
40. Mark Pagel (profesor, şef al laboratorului de bio-informatică la Universitatea Reading, Anglia): „Acum 10.000 de ani, în spaţiul carpatic a existat o cultură – un popor care vorbea o limbă unică, precursoare a sanscritei şi latinei”.
41. Clémence Royer (în Bulletin de la Société d’Antropologie, Paris, 1879): „… celţii, germanii şi latinii vin din estul Europei… iar tradiţiile arienilor istorici din Asia îi arată venind din Occident… noi trebuie să le căutam leagănul comun la Dunarea de Jos, în această Tracie pelasgică, a cărei limbă o ignorăm”.
42. Jean Laumonier (în cartea „La nationalité française”, Paris, 1892): „Românul, sau dacul modern este adevăratul celt al Europei Răsăritene”.
Sfîrşit
Historia

COMENTARII DE LA CITITORI