Ardealul

in Polemici, controverse

Trăim clipa cea mai întunecată a istoriei noastre. Prin arbitrajul de la Viena se prăbuşesc într-o zi idealul etern al unui neam, dreptatea milenară a unei naţiuni, temelia cea mai puternică a unei ţări. Pierdem fără luptă, cu armele netrebnice în mînă, jumătate din Ardealul dobîndit ţării prin jertfa sutelor de mii de morţi şi prin voinţa liber şi solemn exprimată a tuturor copiilor lui. Îl pierdem în numele unei păci pe care n-o avem; în numele unei dreptăţi, care ni se tăgăduieşte; în numele unei ordini noi, care va fi izvorul nesecat al unor vremuri tulburi,
de-alungul deceniilor ce vor veni. Nedreapta dominaţie seculară va apăsa din nou milioanele de români rămaşi peste hotare trase prin silnicie, fără nici o îndreptăţire etnică sau istorică, politică sau morală.
Revizionismul îşi schimbă ţara – de rîndul acesta, pe bună dreptate. Indignarea, pe care o trezeşte lovitura mortală, nu se va potoli niciodată. Liniştea şi pacea nu se vor putea restabili niciodată, dacă nedreptatea nu va fi reparată. Uitarea nu va reveni niciodată. Naţiunile pot avea eclipse trecătoare; conducătorii lor se pot încărca de grele răspunderi; împrejurările internaţionale pot fi neprielnice, dar drepturile eterne ale naţiunilor nu se pot prescrie, şi sufletul neamurilor nu se poate prăbuşi pentru totdeauna în ruşinea renunţărilor fără luptă, a greşelilor fără răspundere sau a aşteptărilor fără speranţă.
Neamul Românesc întreg nu va uita; nici nu va ierta. El îşi reia doliul întrerupt pentru prea scurtă vreme. Un blestem greu geme azi în gîtlejurile amuţite de uimire şi de mînie, dar de pe pămîntul din nou robit al Ardealului şi de pe pămîntul ameninţat al ţării se ridică, istorică, protestarea solemnă. Aceasta va fi pîrghia luptei care va începe mîine.

I. LUGOŞIANU
(Calendarul „Universul“, 1941)

COMENTARII DE LA CITITORI