Arhiva foto “România Mare”

in Lecturi la lumina ceaiului

„Chipul fermecãtor al domniţei Zoe Ghica“ – picturã în ulei de Alexandru Roslin (1777), aflatã la Muzeul Naþional din Stockholm.

COMENTARII DE LA CITITORI