Armate de îngeri i-au apărat pe creştini

in Pagină creştină

Sînt evenimente în istorie care nu pot fi explicate fără intervenţia îngerilor.
La mijlocul Secolului al V-lea, barbarii sîngeroşi ai lui Attila, care răspîndeau teroare în toată Europa, se aflau la porţile Romei, decişi să cucerească Cetatea Eternă. Papa Leon cel Mare iese în întîmpinarea lor, neînarmat. Cere să vorbească cu Attila. Nimeni nu va şti vreodată ce a vorbit Papa cu barbarul. Fapt este că, la un moment dat, Attila dă o poruncă şi hoardele de năvălitori se retrag, cruţînd Roma. Istoricii sînt de acord că acest eveniment a fost hotărîtor pentru soarta viitoare a Europei şi chiar a Americii. Dar faptul în sine rămîne o enigmă pentru istorici: cum putea un om singur, neînarmat, să facă o armată de fiare să dea înapoi? Nu rămîne decît explicaţia pe care ne-o dă tradiţia: în momentul în care Papa vorbea cu Attila, năvălitorii au văzut o armată uriaşă de îngeri pregătiţi de luptă, la dreapta şi la stînga Papei. Însuşi Papa Leon scrie: „Dacă ne împrietenim cu îngerii, vom găsi în ei prieteni plini de iubire şi apărători împotriva răutăţii şi furiei diavolilor“.
Ce se întîmpla pe vremea Sfîntului Leon se întîmplă şi în zilele noastre. În Secolul al XX-lea, în Congo, un grup de rebeli atacă o şcoală a misionarilor, hotărîţi să o dărîme şi să-i omoare pe toţi copiii creştini. Dar rebelii nu reuşesc să ducă această faptă îngrozitoare la sfîrşit. Încearcă de mai multe ori să o ia cu asalt, dar, de fiecare dată, sînt respinşi. Un rebel rănit mărturiseşte mai tîrziu: „Vedeam sute de soldaţi îmbrăcaţi în alb, care băgau groaza în noi”.
Să mai amintim de incredibila istorie a Ioanei d’Arc, sfîntă, eroină, comandantă de oşti, martiră din Secolul al XV-lea. O fată de ţărani, pioasă, dar analfabetă, care nu ştia decît să păzească oile tatălui său. La vîrsta de 13 ani, aude voci misterioase cereşti care o îndeamnă la virtute şi curăţie şi apoi îi încredinţează misiunea de a elibera Patria. Franţa era aproape în întregime ocupată de englezi. La vîrsta de 17 ani, Ioana, venită de la ţară, primeşte comanda armatei franceze. Generalii şi soldaţii rămîn uimiţi şi entuziasmaţi văzînd-o călare, în armură, cum mînuieşte armele, cum stăpîneşte perfect arta şi strategia războiului. Sub comanda ei, armata franceză eliberează Franţa. Ioana nu făcea decît să urmeze instrucţiunile îngerilor pe care îi vedea şi îi auzea. Executa, mai ales, ordinele Arhanghelului Mihail pe care îl găsea cel mai strălucitor dintre toţi îngerii. Vîndută de prelaţii francezi trădători englezilor, Ioana moare arsă pe rug, la vîrsta de 19 ani. A reuşit să invoce de şase ori numele lui Isus, pînă ce fumul a axfisiat-o!

Preot CLAUDIU DUMEA

COMENTARII DE LA CITITORI