Atacuri împotriva Bibliei

in Pagină creştină

Biblia a fost cea mai prigonită carte de pe faţa pămîntului. Împăratul Diocleţian, prin anul 303, a dat un edict de distrugere a ei. Pe vremea inchiziţiei, călugării dominicani umblau ca turbaţi după ea, şi numai ziua cea mare a judecăţii va da în vileag prin ce suferinţe au trecut toţi cei la care s-a găsit Biblia.
Împotriva Bibliei s-a dezlănţuit un adevărat război ideologic, cu scopul de a o da la o parte. În Secolele al XVIII-lea şi al XlX-lea, înalta Critică Germană cu şcoala de la Tubingen părea că va cîştiga lupta împotriva Bibliei. Necredinţa lor a ajuns să domine gîndirea intelectualităţii. Apoi a urmat era ateismului comunist, cînd s-au scris şi tipărit cărţi împotriva Bibliei. Profesorii şi lectorii erau îndoctrinaţi, mobilizaţi şi trimişi să ţină conferinţe de tăgăduire a lui Dumnezeu şi a Bibliei. Unde sînt acum toţi aceşti împotrivitori? S-au dus ca iarba care se usucă, dar Biblia a rămas şi va rămîne, pentru că este Cuvîntul lui Dumnezeu. Chiar şi această supravieţuire a Bibliei ar trebui să-i dea de gîndit fiecărui cititor şi să se apropie de ea, să o cerceteze şi să găsească măreţul plan de mîntuire al lui Dumnezeu – prin credinţa în Fiul Său.

COMENTARII DE LA CITITORI