Avertisment al specialiştilor de la NASA (3)

in Lecturi la lumina ceaiului

De ce extratereştrii nu intră în contact cu pămîntenii?

Din punct de vedere al inteligenţei şi al moralităţii sale, omul a rămas în era primitivă. Un cititor îmi spunea că nivelul inteligenţei umane a crescut, datorită computerelor şi Internetului. Dar dacă se înşeală? A crescut, într-adevăr, facilitatea de documentare a omenirii, dar nu şi gradul de inteligenţă. Nivelul inteligenţei umane a scăzut simţitor, din cauză că nu mai folosim funcţiile noastre cerebrale la întreaga lor capacitate, întrucît găsim totul de-a gata pe Internet. Iar acest lucru se vede în viaţa noastră de zi cu zi. Potrivit studiilor făcute de neurologi, creierul omului involuează în ritm îngrijorător. Ne-a rămas doar orgoliul de cea mai „evoluată“ specie de pe planeta noastră. În realitate, nu am fost niciodată cea mai evoluată specie  de pe Pămînt. Din punctul de vedere al numărului genelor existente în ADN, specia umană se află aproximativ la mijlocul scării evolutive pe pe Terra. Agresivitatea omului nu are nimic comun cu înţelepciunea. Cerinţa unor semeni de a li se arăta dovezi că extratereştrii există, este cel puţin deplasată. Cei care au văzut rase extraterestre, au dobîndit un nivel superior de procesare a datelor la nivel cerebral. Prin urmare, ei nu sînt obligaţi să se întoarcă din drumul cunoaşterii pentru cineva care nu a văzut nici o rasă extraterestră şi pretinde să-i fie arătat un extraterestru, pentru a ieşi din scepticism. Scepticii ar trebui să investigheze singuri calea spre cunoaştere. Iar pretenţia ca toţi oamenii să aibă acelaşi nivel de gîndire este exagerată, ca să nu spun mai mult. Ne deosebim între noi, pămîntenii, prin felul de a gîndi şi prin moralitate. Pot emite pretenţii să judece faptele noastre doar oameni cu o inteligenţă pozitivă superioară dovedită, iar nu pretinsă, care au o ţinută morală desăvîrşită. Dar asemenea indivizi sînt greu de găsit în cadrul speciei umane. Prin urmare, înainte să judecăm comportamentul altora, este bine să ne uităm prin propria ogradă pentru a ne încredinţa dacă totul este în regulă acolo. Recent, oamenii de ştiinţă au ajuns la o concluzie interesantă. Între inteligenţa umană şi inteligenţa animală diferenţa nu este semnificativă, existînd animale mai inteligente decît majoritatea semenilor noştri. În situaţia dată, nu ne rămîne decît să ne dăm silinţa să corectăm caracterul nostru beligerant. Poate că atunci ne vom învrednici să colaborăm cu cîteva rase extraterestre, care au încercat să ne aducă pe căi oneste încă din vremi biblice.

(va urma)

Vasile Rudan „Jurnal paranormal“

COMENTARII DE LA CITITORI