Bătălia uriaşă din interiorul creştinătăţii ortodoxe: Sfîntul şi Marele Sinod panortodox, în pericol! (1)

in Pagină creştină

Foarte departe de atenţia dumneavoastră, în lumea creştinătăţii ortodoxe se poartă acum o bătălie uriaşă, cu consecinţe posibil devastatoare. Este pusă în pericol desfăşurarea celui mai mare eveniment: reunirea, pe 18-27 iunie, în Creta – în formula Sfîntului şi Marelui Sinod panortodox – a capilor bisericilor, chiar dacă, de 50 de ani, se tot negociază textele ce urmau să fie supuse dezbaterii şi aprobării. Un eveniment cu semnificaţii extrem de importante, încărcat de o simbolică uriaşă, fie şi numai că cei mai înalţi prelaţi ai creştinătăţii ortodoxe nu se mai reuniseră în această formulă de 1.000 de ani! În plus, absolut evident, era ocazia de a se transmite un mesaj care trebuia să depăşească cu mult dimensiunea strictă a spiritualităţii, fiind aşteptată o atitudine, un semnal, o luare de poziţie faţă de marile probleme ale societăţii contemporane, o analiză profundă a rolului şi locului Bisericilor în evoluţiile sociale, în acord cu valorile şi mutaţiile lumii în ultimul mileniu…. Dar, spre stupefacţia tuturor, în ultimele zile au început să curgă mesaje care anunţă că, cel puţin pînă în acest moment, trei dintre marile biserici autocefale ale creştinătăţii ortodoxe, cea bulgară, cea sîrbă şi cea a Antiohiei, nu vor participa la eveniment, ceea ce anulează, de facto, toate speranţele legate de Sinodul panortodox, transformîndu-l într-o întîlnire la cel mai înalt nivel, dar, evident, fără a se lua decizii valabile pentru ansamblul lumii ortodoxe. Pentru a-şi motiva decizia, Patriarhul bulgar invocă, printre altele, modificările ce ar fi trebuit aduse documentului central, „Relaţiile între Biserica ortodoxă şi restul lumii creştine“, text care, în opinia sa, „conţine multe lucruri absolut inexacte şi ne-ortodoxe“. Chiar dacă toate comisiile care au negociat documentul au căzut de acord asupra formei finale, „aceste comisii nu sînt Sinodul“, aşa că la ce bun acest text care, conform regulamentului, nu poate fi modificat, ci doar votat? „Nu ne putem duce la un Sinod în momentul în care deciziile sale au fost deja luate, a conchis Patriarhul bulgar.
BOR, motiv de scandal în lumea ortodoxă (1)
Mi se pare grav şi trist faptul că acţiunile BOR sînt invocate printre motivele enumerate de Irineu, Patriarhul Serbiei, în scrisoarea pe care o adresează, pe 6 iunie, Patriarhului Ecumenic Bartolomeu în care, în susţinerea propunerii sale de a se amîna lucrările Sinodului „pentru o dată ulterioară“, invocă: „…agravarea relaţiilor dintre noi şi Patriarhatul României, dificultăţi care cu greu pot fi acum surmontate, datorate intruziunii anti-canonice a acestui Patriarhat în Serbia orientală şi al creării de către acesta a unei episcopii paralele, ceea ce va duce la ruptura comuniunii liturgice şi canonice a celor două Biserici surori şi vecine, asta în măsura în care nu se va pune capăt acestui tip de comportament…“.

(va urma)
Cristian Unteanu

COMENTARII DE LA CITITORI