Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pe Sfîntul Apostol Andrei în fiecare an, pe 30 noiembrie

in Pagină creştină

Andrei s-a născut la Betsaida, un mic orăşel de pe malul Lacului Ghenizaret. Fiu al lui Iona, care se trăgea din Galileea, şi frate al lui Petru, printre primii ucenici ai Mîntuitorului nostru Isus Christos. Înainte de a sluji pentru a propovădui Cuvîntul Domnului şi de a deveni Apostol, Andrei a fost ucenic al Sfîntului Ioan Botezătorul. La o zi distanţă după Botezul Domnului în Iordan, îl vede pe Ioan cum arată cu degetul spre Christos şi zice: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”. Astfel, îl convinge şi pe Petru să îi ofere toată dragostea lui Christos. Din acest motiv, Sfîntului Andrei i se mai spune „cel dintîi chemat al Domnului”. Alături de ceilalţi Apostoli, Îl urmează şi Îl însoţeşte pe Mîntuitor pe drumurile Ţării Sfinte, bucurîndu-se de toate cunoştinţele şi de iubirea nemărginită a Mîntuitorului nostru Isus Christos. Asistă şi la foarte multe minuni pe care Christos le-a făcut atît timp cît El a fost în forma trupească pe Pămînt. S-a împărtăşit din cuvîntul dumnezeiesc, cel dătător de viaţă. De asemenea, Andrei a văzut şi Patimile Domnului, plîngînd nespus de mult la moartea Mîntuitorului. Totuşi, credinţa sa a rămas de neclintit, iar Domnul nostru i se arătă atît lui, cît şi celorlalţi apostoli în ziua Învierii. Conform scrierilor bisericeşti, Andrei merge în Bizanţia, Tracia, Macedonia şi Bitinia şi toate ţinuturile de lîngă Marea Neagră, de la Dunăre şi Scitia şi pînă în Crimeea, să propovăduiască Cuvîntul şi iubirea Domnului nostru. Zăboveşte multă vreme în fiecare lăcaş pentru a-i învăţa pe toţi oamenii despre credinţa cea dreaptă şi despre iubirea lui Christos. Păgînii încearcă să îl alunge, însă Andrei biruie toate împotrivirile cu ajutorul Mielului
lui Dumnezeu.
După ce se sfîrşesc pelerinajele sale în toate aceste ţinuturi, se întoarce la Bizanţia, unde îl hironeşte ca şi episcop pe Stahie. Andrei sfîrşeşte ca şi mucenic, fiind răstignit lîngă Corint, la Patras, unde este aşezat cu capul în jos pe o cruce în forma de X. Această cruce avea să devină cunoscută drept „Crucea Sfîntului Andrei”.
În România, Sfîntul Apostol Andrei este cunoscut drept ocrotitorul ţării, deoarece a propovăduit Evanghelia şi cuvîntul Domnului pe aceste meleaguri. Drept dovadă, avem toponimele din zona Dobrogei, precum Peştera Sfîntului Andrei, Paraiasul Sfîntului Andrei.

Păreri și opinii