BRAŞOVUL „EUROPEAN”

in Lecturi la lumina ceaiului

Primarul independent Scripcaru o ia pe urmele lui Erdogan: vrea distrugerea presei scrise!

Primarul Braşovului, George Scripcaru, a pus în proiectul ordinii de zi a şedinţei de Consiliu Local, programată în 28 iulie, pitit printre cele 95 de puncte, la poziţia 70, unul prin care se urmăreşte desfiinţarea celei mai importante reţele de difuzare a presei din Municipiul Braşov: chioşcurile roşii, operate de SC Arca Press SRL, aparţinînd Grupului de presă „Transilvania Expres”.
În contextul crizei prin care trece presa scrisă din întreaga lume, iar la nivelul Uniunii Europene se iau măsuri de sprijinire a sa, inclusiv prin subvenţii, în spiritul libertăţii de expresie şi a dreptului la informare, primarul Scripcaru doreşte să acţioneze în direcţie contrară, încercînd să restrîngă cît mai mult aceste drepturi şi libertăţi fundamentale. Actualmente, o asemenea tendinţă agresivă împotriva mass-media se mai manifestă în Europa într-un singur caz: în regimul lui Erdogan din Turcia (stat aflat în afara UE), regim blamat, din această cauză, de liderii europeni.
Adoptarea proiectului de hotărîre amintit ar însemna, practic, închiderea firmei ce operează reţeaua de distribuţie, în condiţiile în care aceasta:
– are 115 angajaţi, ale căror venituri asigură existenţa a 345 de persoane;
– a contribuit în ultimul an la bugetul consolidat al statului cu suma de 727.800 lei (impozit pe salarii, contribuţii sociale, impozit pe profit etc.);
– a contribuit în ultimul an la bugetul local cu suma de 42.000 lei (taxe şi impozite locale); spre comparaţie, profitul realizat în 2015 a fost de doar 13.000 lei;
– face eforturi pentru păstrarea locurilor de muncă şi derulează proiecte cu finanţare nerambursabilă pentru modernizarea activităţii; chioşcurile de difuzare a presei sînt dotate – situaţie unică în ţară – cu sisteme de vînzare moderne, incluzînd cititoare de cod de bare, aparatură şi soft specializate, sisteme de comunicaţie ce permit monitorizarea atentă a activităţii de vînzare;
Materializarea intenţiei primarului Scripcaru de distrugere a presei scrise din Braşov, prin desfiinţarea celei mai importante reţele de distribuţie din municipiu, ar avea drept consecinţe:
– dispariţia a 115 locuri de muncă (respectiv creşterea numărului de şomeri), fapt ce ar afecta tot atîtea familii, adică 345 de persoane. Iată că, în loc să sprijine menţinerea şi crearea de locuri de muncă în Braşov, primarul Scripcaru vrea să desfiinţeze din cele existente!
– întreruperea derulării contractelor cu furnizorii, clienţii şi colaboratorii, cu consecinţe economice şi juridice dramatice pentru toate părţile implicate;
– privarea bugetului de stat şi a bugetului local de sume importante de bani;
– limitarea accesului la informaţie, prin nedistribuirea pe piaţa braşoveană, lunar, a peste 64.000 de exemplare din 12 cotidiane locale şi naţionale, 33.000 de exemplare din 40 de publicaţii săptămînale şi 40.000 de exemplare din 600 de publicaţii lunare şi ocazionale;
În această situaţie, dacă demersul primarului Scripcaru s-ar materializa, Braşovul ar intra în istoria Europei ca singurul oraş important în care nu se distribuie presă! Căror interese slujeşte această situaţie? Ale comunităţii braşovene în nici un caz!

GRUPUL DE PRESĂ „TRANSILVANIA EXPRES“

COMENTARII DE LA CITITORI