Bunavestire

in Poeme

Dragă mamă, dragă mamă,

Pînza iar mi se destramă.

Sufletul şi-acum mă doare,

Trupul iar, în cingătoare,

Braţul mi se leneveşte,

Fusul scapă dintre deşte,

Firul răsucit, din furcă,

Mi se-nnoadă şi se-ncurcă,

Acul floarea vrea s-o-nceapă

Şi se-ntoarce şi mă-nţeapă.

Dau s-aleg şi dau să cos

Şi-mi iese lucrul pe dos.

Ochiul udă în neştire

Borangicul cel subţire.

Gîndurile mi-s amare

Ca izvoarele de sare.

În tot ce vreau şi gîndesc

Aiurind mă pomenesc.

Mamă dragă, mamă dragă,

Parcă-mi creşte-n sîn o fragă.

Am fost vinerea la schit:

M-am rugat şi m-am smerit

Ce să cred şi ce să fac,

Cu mine ca să mă-mpac?

Mă simt pe la înnoptat

Ca un zarzăr scuturat,

Încleştat în rădăcină

De-o zvîcnire de răşină

Şi-uneori sînt ca o cracă,

Singură care se-apleacă,

Singură ce se frămîntă,

Singură plînge şi cîntă,

Singură se înconvoaie

De un gînd ascuns de ploaie,

Ca o pasăre în foi.

Dragă mamă, îmi năzare

Că din brîu, pe la-nserare,

Înviem şi sîntem doi.

 

TUDOR ARGHEZI

Păreri și opinii