Catrene vesele şi triste

in Poeme

Ce a fost întîi?
De mult am bănuiala,
Cu care vă dau gata,
Că-ntîi a fost greşeala…
Ş-apoi a fost erata.

Atmosfera din Parlament
Se-aud insulte
Şi privind bine,
Observi „măşti“ multe…
Chipuri puţine.

Ultimul „retuş“
Tot mai greu este efortu’
Să-mi duc anii bătrîneţii,
Da-nainte să dau ortu’
Vreau să-mi scriu erata vieţii.

PAUL CURIMAN

COMENTARII DE LA CITITORI