Ce-aveţi cu Limba Română?

in Polemici, controverse

Moto: ,,Limba Română e patria mea”(NICHITA STĂNESCU)

Cînd am auzit că noul guvern, aşa-zis tehnocrat, vrea, tam-nesam, să micşoreze numărul orelor de Limba Română în şcoală, vă mărturisesc, cu mîna pe inimă, că nu mi-a venit să cred. Ca slujitor al învăţămîntului timp de mai bine de 4 decenii şi, pur şi simplu, ca iubitor al minunatului grai în care au fost zămislite ,,Mioriţa”, ,,Luceafărul”, Pslamii” şi alte comori de lumină ale acestui popor, de-a lungul zbuciumatei sale istorii – m-am simţit de-a dreptul copleşit de nedumerire, de durere şi de revoltă. Doamne!, am exclamat, ăştia se împiedică de limba neamului acestuia oropsit, trădat, furat, batjocorit şi umilit de toţi neaveniţii, care se făleau că le-au rezolvat ei pe toate. Le mai rămăsese doar reformarea învăţămîntului românesc, începînd cu studiul limbii materne, adică a limbii române. Nu s-a pus problema şi în privinţa limbii altor etnii, de pildă a celei maghiare, pe care UDMR-ul şi ai lor vor s-o impună chiar ca limbă obligatorie.
Domnule ministru al Educaţiei, altceva n-aţi găsit să reformaţi în învăţămîntul nostru, care e la pămînt? Dacă astea sînt voinţa şi decizia dvs., atunci e foarte grav. În domeniul pe care îl conduceţi sînt, într-adevăr, multe lucruri de făcut, de corectat şi de îmbunătăţit. Atît de multe, încît, pentru a le expune, ar fi nevoie, în paginile publicaţiei noastre, de un spaţiu tipografic cu mult mai mare. Este bine cunoscut faptul că revista ,,România Mare” militează, de la apariţia ei, în 1990, pentru apărarea a tot ceea ce înseamnă valori naţionale (istorice, culturale, spirituale), deci şi a Limbii Române. Păcat că nu mai este în viaţă Corneliu Vadim Tudor, înflăcăratul patriot şi apărător al românismului, că nu ştiu cum aţi fi scos cămaşa… El a luptat întreaga lui viaţă împotriva tuturor acelora care au săpat la rădăcina acestui neam, ştiind bine că a îmbrăcat ,,cămaşa morţii”. La fel cum a făcut-o Tudor Vladimirescu, cel despre care George Coşbuc scria, în poezia sa ,,Oltenii lui Tudor”: ,,A-mbrăcat cămaşa morţii/ Domnul Tudor, ca Christos/ Dar schimba-va pasul sorţii/ Va trînti dranii jos!”.
Domnule ministru Curaj, adunaţi-vă curajul şi reveniţi asupra acestei intenţii nefericite, ce sfidează pe orice om care se simte, în toate fibrele fiinţei sale, român.
GEORGE MILITARU

COMENTARII DE LA CITITORI