Ce spune Biblia despre bîrfă (4)

in Pagină creştină

Vechiul Testament

Uneori, dacă auzim că sîntem bîrfiţi, este bine să reflectăm dacă nu cumva şi noi am făcut acelaşi lucru: „Nu lua aminte la toate vorbele pe care cineva le spune, ca nu cumva să auzi că sluga ta te grăieşte de rău; căci inima ta singură ştie de cîte ori şi tu ai defăimat pe alţii“. (Ecclesiatul 7, 21-22) Chiar dacă avem o dispută cu cineva, bîrfa trebuie evitată: „Ceartă-te cu aproapele tău, dar taina altuia să nu o dai pe faţă“. (Pilde 25, 9) Biblia ne învaţă să nu ne pronunţăm asupra unor chestiuni pe care nu le cunoaştem deplin, deoarece s-ar putea să fim umiliţi la aflarea adevărului: „Nu grăi de rău pe slugă la stăpînul său, ca nu cumva să te blesteme şi să te silească să-ţi ceri iertare“. (Pilde 30, 10) Bîrfa este o formă de autodistrugere: „Păziţi-vă, deci, de vorbele cîrtitoare şi deşarte şi feriţi limba voastră de clevetire, fiindcă vorba cea mai tainică nu va trece fără pedeapsă şi gura mincinoasă aduce sufletului moarte“. (Înţelepciunea lui Solomon 1, 11) În fine, bîrfitorul este un nebun, în sens biblic, adică un om care se împotriveşte binelui (ne-bun): „Cel care răspîndeşte defăimarea este un nebun“. (Pilde 10, 18) Pentru a scăpa de bîrfitori este necesar să devenim înţelepţi: „Cînd înţelepciunea se va sui la inima ta şi ştiinţa va desfăta sufletul tău, cînd buna chibzuială va veghea peste tine şi înţelegerea te va păzi, atunci tu vei fi izbăvit de calea celui rău şi de omul care grăieşte minciună“. (Pilde 2, 10-12).

Noul Testament

Isus Christos a fost una dintre persoanele cele mai bîrfite din istorie şi mai este bîrfit şi la ora actuală, deoarece reprezintă Calea lui Dumnezeu, uneori bîrfită de către necredincioşi: „Dar fiindcă unii erau învîrtoşaţi şi nu credeau, bîrfind calea Domnului înaintea mulţimii, Pavel, plecînd de la ei“. (…) (Fapte 19, 9) Bîrfele despre Christos au dus la decizia de a fi arestat şi omorît. Mai întîi, arhiereii caută bîrfitori, care să-L acuze de erezie: „Arhiereii şi tot sinedriul căutau împotriva lui Isus mărturie ca să-L dea la moarte, dar nu găseau. Că mulţi mărturiseau mincinos împotriva Lui, dar mărturiile nu se potriveau”. (Marcu 14, 55-56) Apoi, căpeteniile poporului îl bîrfesc pe Christos în faţa lui Pilat, acuzîndu-l de instigare a poporului: „Dar ei stăruiau, zicînd că întărîtă poporul“. (Luca 23, 5) Tot bîrfa stă şi la baza procesului electoral prin care Baraba este ales în locul lui Isus pentru a fi eliberat: „Dar arhiereii au aţîţat mulţimea ca să-l elibereze mai degrabă pe Baraba“. (Marcu 15, 11)

(va urma)

Eugen Tănăsescu

COMENTARII DE LA CITITORI