Cele mai mari mistere ale Bibliei (2)

in Lecturi la lumina ceaiului

Unde este Sfîntul Graal? (2)

Ultima fantezie apărută nu demult într-o carte de succes lansează ideea că membrii secreţi ai unei linii de sînge oculte protejează Graalul, sau chiar că, de fapt, „San Graal“ înseamnă „Sang real“, adică „sînge regal“ – şi se referă la existenţa unor posibili urmaşi ai lui Isus Christos. Aceşti urmaşi ar fi menţionaţi în unele Scripturi apocrife (lucrări scrise în acelaşi timp cu cele biblice, dar care nu au intrat în alcătuirea ei).

Unde este Chivotul Legămîntului?

„Chivotul Legii“, cum se mai numeşte artefactul menţionat în capitolul Exodului din Biblie, reprezintă cea mai importantă comoară a „Poporului Ales“. Pentru evrei, el constituia cel mai sacru obiect de pe Pămînt, creat de Dumnezeu prin intermediul lui Moise, pe Muntele Sinai. Este descris sub forma unui cufăr masiv, poleit cu aur, cu doi heruvimi tot din aur, dispuşi faţă în faţă. Cufărul trebuia să adăpostească cîteva relicve sacre, printre care cele două table de piatră pe care erau scrise Cele Zece Porunci şi un vas cu mană din cer, care căzuse pentru hrana evreilor în pustie, după ce trecuseră Marea Roşie, cînd au fost eliberaţi din robia Egiptului, şi toiagul lui Moise, cu care despărţise apele Mării Roşii. Chivotul era aşezat în Sfînta Sfintelor din Templul lui Solomon, acolo unde accesul era interzis credincioşilor de rînd. Acesta a dispărut cînd evreii au fost luaţi în robia babiloniană (607 î.Chr.). Din acel moment, nu se cunosc decît cîteva legende: că ar fi fost ascuns de către israeliţi înainte de a fugi din oraş, sau că însuşi Dumnezeu a ascuns Chivotul şi că acesta va fi găsit doar de către cei drepţi. Totuşi, există cîteva menţionări în Biblie potrivit cărora israeliţii ar fi folosit acest Chivot al Legii în vremuri de război. S-a răspîndit legenda că, de fapt, acest artefact ar fi fost un fel de armă sau baterie gigantică. Totuşi, una dintre cele mai frecvente referiri la Chivot, fără vreo dovadă istorică evidentă, a fost făcută de ortodocşii etiopieni, care susţin că în situl funerar al regilor de la Aksum a fost ascuns Chivotul Legii. Vechi de peste 1.700 de ani şi înalt de 24 de metri, Obeliscul din Aksum, în care se presupune că se află Chivotul, cîntăreşte aproximativ 100 de tone.

Care este anul naşterii lui Isus

Cele mai multe evenimente care sînt descrise în Evanghelii nu sînt legate de o dată exactă, iar naşterea lui Isus nu face excepţie. În Evanghelia după Luca se spune că Isus s-a născut în timpul domniei lui Irod (21 î.Chr. – 39 d.Chr., cînd a avut loc un recensămînt. Dar acest fapt este destul de ciudat, pentru că informaţiile istorice plasează recensămîntul ordonat de Cezar August şi înfăptuit de Quirinius, care era guvernator al Siriei, în jurul anilor 6-7 d.Chr., iar acesta nu se suprapune domniei lui Irod. La momentul recensămîntului, Irod murise de aproape un deceniu. Ceea ce înseamnă că cele două indicii despre naşterea lui Isus se contrazic reciproc. Încă un lucru care a atras atenţia cercetătorilor este faptul că evenimentul astronomic deosebit – Steaua de la Răsărit, cea care a vestit naşterea lui Isus – ar fi avut loc ceva mai devreme de momentul amintit în Biblie şi considerat anul 0 al epocii creştine. Chiar şi azi se recunoaşte faptul că atunci cînd s-a fixat această dată ca moment de pornire al noii ere s-au făcut nişte erori.

(va urma)

Historia

COMENTARII DE LA CITITORI