Cele mai mari mistere ale Bibliei (3)

in Lecturi la lumina ceaiului

 

 

Au existat Sodoma şi Gomora?

Biblia spune că, pentru păcatele şi decăderea morală a locuitorilor lor, oraşele antice Sodoma şi Gomora au fost distruse prin „foc şi pucioasă, venite de la Dumnezeu din ceruri“ (Geneza 19:24-25). Interesant este că cele două oraşe şi soarta lor e relatată atît în creştinism, cît şi în islamism. Totuşi, existenţa istorică a Sodomei şi a Gomorei este încă un subiect de dezbatere printre arheologi. Biblia le fixează locul în apropierea Mării Moarte. Dar oraşele candidate sînt mult mai numeroase: Bab edh-Dhra, Numeira, es-Safi, Feifeh si Khanazir. În toate aceste situri sînt prezente urme de arsuri şi de sulf pe pietrele descoperite.De asemenea, în aceste locuri s-a observat o încetare subită şi imediată a populării, către finalul Epocii timpurii a Bronzului. Deşi nu putem şti dacă acestea sînt celebrele oraşe biblice, este cert că ele erau nişte oraşe înfloritoare. Aici au fost găsite chiar şi urmele unui ziggurat (piramidă în scări), alături de întruchipări similare, cum ar fi Sfinxul din Egipt.

Unde se află Grădina Edenului?

Acest loc idilic, care chiar a dat naştere unui fenomen complex, numit de specialişti simptomul Paradisului Pierdut, este, nu de puţin timp, în atenţia oamenilor. Unii teologi şi specialişti consideră că pasajul care vorbeşte despre Grădina Edenului este simbolic, alţii sînt de părere că locul chiar a existat. Biblia oferă unele indicii cu referire la situarea sa. Versetele din Cartea Facerii menţionează amplasarea geografică atît a Edenului, grădina celor patru rîuri biblice (Pison, Gihon, Tigru şi Eufrat), cît şi a celor trei regiuni biblice (Havila, Asiria si Kush). Aşadar, există ipoteze care indică poziţia Edenului în zona izvoarelor rîurilor Tigru şi Eufrat sau în Golful Persic. Alţii au amplasat această grădină în Africa, ca să fie mai apropiată de noile teorii ale evoluţiei umane. În timp ce adevărata locaţie rămîne un mister, există un amănunt care merită să fie menţionat: în Geneza 2:13, Etiopia apare ca fiind în apropierea sau chiar împrejmuind Grădina Edenului („Şi numele celui de-al doilea rîu este Gehon, acelaşi care a urzit tărîmul Etiopiei“).

Există şi cărţi lipsă din Biblie?

Biblia este una dintre cărţile care conţine cele mai multe cuvinte. A fost scrisă în mai multe timpuri şi de mai mulţi autori. Totuşi, din canonul biblic pe care îl cunoaştem azi lipsesc cel puţin 17 cărţi, susţin specialiştii. Aceştia spun că în unele capitole din Biblie se face referire la scrierile care lipsesc. Spre exemplu, în Cronici 29, se vorbeşte despre „scrierile în care sînt prezentaţi profeţii Nathan şi Gad“ şi sînt date detalii despre domnia regelui David. Dar, încercînd să căutam aceste scrieri în Biblie, nu vom găsi nimic. La fel şi cu Cartea Războaielor Domnului, care ar conţine un ciclu epic de poeme. Nimeni nu ştie ce s-a întîmplat cu aceste scrieri. La un moment dat în Istorie, acestea au fost pierdute sau cineva a decis să le scoată din Biblie. În tradiţia creştină, ştim că numărul cărţilor canonice a fost stabilit la primele sinoade ecumenice (Secolele IV-V).

Sfîrşit

Historia

COMENTARII DE LA CITITORI