CELEBRITATEA POSTBELICĂ A LACULUI TOPLITZ (2)

in Lecturi la lumina ceaiului

III. SE CAUTĂ OMUL POTRIVIT
Un geniu care călătoreşte
Dar cum se putea pune în circulaţie atîta bănet, şi cum să putea obţine pentru el aur şi argint adevărat? Această problemă a căzut în seama doctorului Willhelm Hottl, însărcinat cu rezolvarea ei încă din anul 1944.
Iar el s-a pus imediat pe treabă.
Anul 1941. Acţiunea Bernhard începuse să dea primele roade. Din momentul în care Kruger a preluat conducerea acţiunii, totul a mers ca pe bandă rulantă, mai puţin plasarea şi introducerea în circulaţie a noilor bancnote. Deocamdată, lipsea omul care să facă acest lucru. Într-o zi, Hottl ridică receptorul şi avu plăcerea să audă glasul centralistei spunîndu-i: „Vă cheamă Roma!“ La celălalt capăt al firului se afla şeful filialei din Roma al S.D. Acesta intră direct în subiect.
– Willi, ultima dată mi-ai spus că ai nevoie de un expert în Finanţe.
Hottl răspunse afirmativ.
– Ei, află, zise Franz Gröbl, că aş avea unul. Ca să zic aşa, este un geniu în materie. Şi, ca toate geniile, are, şi el, ciudăţeniile lui. Cunoaşte jumătate din lumea întreagă, are relaţii, lucrează în stil mare. Te interesează?
– Da, categoric!
– Bine, cu primul curier îţi voi trimite toate datele. Altfel, ce mai e pe la Berlin?
Hottl ar fi vrut să-i răspundă că piloţii englezi sînt tot mai insistenţi, dar n-o făcu, dîndu-şi seama că telefonul era ascultat. S-a mulţumit să spună că, în ultima vreme, plouă cam mult.
– Înţeleg, spuse Gröbl. Dar nu numai apă, nu?
După două zile, Hottl a primit datele promise. Geniul se numea Fritz Schwend şi era născut la 6 noiembrie 1906. Om şcolit. Specialist a-ntîia, umblat prin toată lumea, cu date ale Serviciului german de Spionaj în buzunar. Hottl a început să facă cîteva legături şi anume că, de pildă, Hermann Göring îl cunoştea personal pe Schwend. În anul 1933, acesta elaborase schema şi metodologia de funcţionare a comerţului exterior al Germaniei, după care a plecat în Statele Unite, unde cîştiga mult mai mult. Nu împlinise încă 30 de ani, cînd a reuşit să frîngă inima milionarei americane Bunge, proprietara unei firme de cereale. După un timp, a revenit în Europa, stabilindu-se la Roma, ca expert comercial şi ca agent al… Gestapoului. Hottl era mulţumit, Schwend era omul potrivit. Plecă cu primul avion la Roma şi-i găsi pe Gröbl şi Schwend la restaurantul Ulpia. După o convorbire cu acesta din urmă, Hottl a fost convins că Schwend este omul pe care-l căuta.

(va urma)
H. Borles

COMENTARII DE LA CITITORI