Cercetarea şi dezvoltarea, în trecutul apropiat al Poporului Român: 1945-1989 (6)

in Lecturi la lumina ceaiului

Cadre de cercetare cu înaltă calificare  în toate sectoarele de activitate (II)

După 1989, contrar nevoilor vitale ale economiei şi ale celorlalte sectoare din sistemul economico-social al României, de a se asigura, în continuare, progresul tehnic şi ştiinţific pe baza eforturilor de cercetare proprii, impuse de adîncirea neîntreruptă a inegalităţilor economice şi tehnico-ştiinţifice dintre state, în defavoarea celor insuficient dezvoltate, în ţara noastră au avut loc procese ample de diminuare şi descalificare a potenţialului naţional ştiinţific şi tehnic uman. Reducerea continuă a sferelor de cercetare ştiinţifică şi inovare tehnologică, dar şi utilizarea parţială a cadrelor de cercetare, inginerie tehnologică şi proiectare, la scara întregii ţări, au condus la imigrări masive de competenţe în exterior şi în interior, sau la mărirea masselor de şomeri. Aceste fenomene, caracteristice, de altfel, şi celorlalte sectoare economico-sociale, de micşorare şi de specializare a unor categorii largi de cadre cu calificare înaltă, scad foarte mult forţa şi capacitatea de creaţie tehnico-ştiinţifică, dar şi de inovare tehnologică a României, producînd efecte negative de neevaluat pentru viitorul apropiat şi îndepărtat al Naţiunii Române.

COMENTARII DE LA CITITORI