Chelia fără obraz

in Lecturi la lumina ceaiului

A început cea mai îndîrjită şi, totodată, cea mai năucitoare campanie electorală, ce le va fi impusă bieţilor români, după o ,,democratizare” forţată, care a înlocuit o sovietizare tot atît de ilegitimă. Fie ca, măcar acum, după atîta chin, acel conducător demn şi iubitor de Neam şi Ţară, pe care îl aşteptăm cu toţii, să îi înfrîngă pe mişeii care ne-au vîndut ţara şi ne-au transformat în sclavii altor popoare. Viitorul nostru preşedinte trebuie să lupte, cu îndîrjire, pentru repararea cruntei amputări a unor părţi din trupul străbun al României Mari. Acel om nu trebuie să rişte un război, propunîndu-le mai marilor lumii înarmarea forţelor terestre, aeriene şi navale ale vecinului hrăpăreţ, beneficiar al raptului din 1940.

Într-o veche broşură, intitulată ,,Basarabia şi Bucovina de Sus, sub noua stăpînire – noiembrie 1940”, recuperată de pe un raft uitat al unui anticariat, un martor nefericit al acelor timpuri spune: ,,S-a rupt din trupul Moldovei lui Ştefan Vodă partea de Răsărit, de acolo de unde se înalţă, dimineaţa, Soarele, aurind cîmpurile, şi ni s-a sfîşiat o parte din Bucovina, înjumătăţind frumosul ţinut al fagilor şi tulburînd odihna Voievodului, din Sfînta Mînăstire a Putnei. Acele ţinuturi ale ilustrului strămoş poartă, acum, numele de Ucraina. Hoţeşte. Opt sute de mii de ostaşi s-au jertfit ca să ne lase o ţară mare, frumoasă şi bogată. Străjuiesc cruci de morminte prin munţi, prin luminişuri de văi, prin cimitire săteşti, şi sub fiecare cruce odihneşte un frate, care, cu sîngele lui, a botezat glia României Mari. Pretutindeni, întîlnim eroi, înfrăţiţi prin moarte, la marea biruinţă şi la moştenirea pe care ne-au lăsat-o. Vom putea, noi, îngădui multă vreme, pe umerii şi în conştiinţa noastră, pietrele de mormînt ale celor care ne-au dat biruinţa de la Mărăşti şi izbînda cea mare de la Mărăşeşti?!”.

Iată, din păcate, spre dezgustul de noi înşine, că putem! Cuvintele acestui român îndurerat, scrise acum mai bine de 74 de ani, biciuie cheliile şi obrajii celor care ne conduc astăzi şi care plîng de mila ucrainienilor cotropitori. Dacă le vom lăsa urmaşilor noştri o Românie ştirbită, vom merita, pe deplin, blestemul lor! În concluzie, ce merită, în această campanie electorală, toţi cei aflaţi în jurul cheliei fără obraz? Să le dăm peste bot – prin vot, fraţi români!

Nicolae Popeneciu

COMENTARII DE LA CITITORI