CHRISTOS A ÎNVIAT! PAŞTE FERICIT!

in Lecturi la lumina ceaiului

 

 

ISUS PE CRUCE

 

Îl istoveau, pe vîrful de colină,

Oţetul, lancea, spinii şi amarul,

Pe brînci, soldaţii azvîrleau cu zarul

Şi-I împărţeau veşmintele-n ruină.

 

Furtuna se opri. Iar Luna plină

Îngălbenea, urcînd şi ea Calvarul.

Pe faţa Lui, mai albă decît varul,

Cădea uşor a stelelor lumină.

 

În ochii Lui o boltă înstelată

Îşi răsfrîngea seninul nesfîrşit

În clipa cînd, zvîcnind ca o săgeată,

 

O stea se spulberă în infinit…

O, steaua ce lucise altădată

În calea celor Trei din Răsărit!

VICTOR EFTIMIU

COMENTARII DE LA CITITORI