CINE ESTE ADEVĂRATUL AUTOR AL PIESELOR LUI SHAKESPEARE? (7)

in Lecturi la lumina ceaiului

De cînd Looney a scris despre De Vere, în 1920, susţinătorii lui au avut aproape un secol ca să găsească dovezi pentru paternitatea lui De Vere, dar încă nu au reuşit aşa ceva. Avînd de a face cu un fin literat şi un om cu multe legături ca De Vere, trebuie să existe, cu siguranţă, dovezi scrise, dar nici una nu a fost vreodată găsită. Există , totuşi, o excepţie în exemplarul din traducerea în engleză a Bibliei de la Geneva, de la 1569-1570, cîndva aflată în proprietatea lui De Vere, iar acum deţinută de Biblioteca Folger, din Washington, DC. Această Biblie conţine 1028 de însemnări ale unor pasaje. A fost atent examinată într-o disertaţie doctorală, din 2001, de dr. Roger Stritmatter, care a găsit că o cincime dintre pasajele însemnate apar în lucrările lui Shakespeare, fie direct, fie în versiune dramatizată. Din 81 de pasaje biblice, 30 (37 la sută) din cele regăsite în lucrările lui Shakespeare, şi pe care acesta le folosise de patru sau de mai multe ori, erau însemnate în Biblia lui De Vere. Potrivit oxfordienilor, multe dintre aceste pasaje însemnate relevă origini biblice pînă acum nebănuite pentru pasaje din Shakespeare. Acest fapt este interesant şi probabil important, deşi ar trebui tratat cu prudenţă: 80 la sută dintre pasajele însemnate nu apar în lucrările lui Shakespeare. Unele dintre cărţile Bibliei intens folosite de Shakespeare abia dacă aveau cîteva pasaje însemnate. Însemnările din Biblie par să fi fost făcute de mai multe mîini, ceea ce sugerează puternic faptul că unele nu au fost scrise de De Vere. Provenienţa acestui exemplar după moartea lui De Vere este neclară. Pe scurt, acesta este un lucru interesant, dar din care cu greu se pot trage concluzii, mai ales pentru că este vorba despre o Biblie care a fost însemnată, o carte deţinută, citită şi folosită ca sursă de multă lumea. Pentru a sprijini concluziile oxfordienilor, nu este cunoscut nici un alt exemplu de dovadă directă.
Există, de asemenea, o problemă evidentă care creează un gol, legată de data naşterii, a carierei şi a morţii lui De Vere: acesta s-a născut în 1550 şi, în 1575-1580, avea 25-30 de ani atunci cînd cineva s-ar fi aşteptat de la el să producă nişte capodopere. Dar cel mai important lucru este acesta: De Vere a murit în 1604. Operele lui Shakespeare sînt datate, de către toţi învăţaţii reputaţi, ca fiind scrise între 1589-1591 şi 1613. Este posibil ca Shakespeare să fi scris lucrări şi mai înainte, dar de vreme ce el s-a născut în 1564, în 1580 ar fi avut numai 16 ani, cînd De Vere avea 30 şi, dacă nu cumva trupa King’s Company a avut contact cu lumea spiritelor, actorii din această trupă ar fi trebuit să joace în premieră multe piese scrise înainte de moartea lui De Vere, din iulie 1604, cu ani de zile mai tîrziu.
Oxfordienii încearcă să ocolească această problemă care sare imediat în ochi prin inventarea din mers a unei noi cronologii a lucrărilor lui Shakespeare: multe, susţin ei, au fost, de fapt, scrise mult mai devreme decît potrivit schemei cronologice convenţionale adică pînă în 1604, chiar şi Furtuna, care este invariabil considerată ca datînd din 1611 şi fiind bazată în parte pe relatări ale faimosului naufragiu din Bermude din 1609-1610. Primul lucru care se poate spune pe marginea oricărei asemenea scheme de datare alternative este următoarea: dacă cineva inventează o cronologie a lucrărilor lui Shakespeare din mers pentru a se potrivi cu viaţa unui candidat, atunci poate dovedi că oricine a scris operele lui Shakespeare. Datarea şi cronologia lucrărilor lui Shakespeare au fost elaborate într-un mod sofisticat, cu ajutorul unei palete de dovezi care include datele de publicare şi ale reprezentaţiilor, referirile contemporanilor, procentul versurilor cu rimă, expresiile colocviale (mult mai numeroase în lucrările mai tîrzii), folosirea cuvintelor rare, paralelele verbale şi testele de metrică. Toate acestea se susţin şi se întăresc unele pe altele cu o consecvenţă considerabilă. Potrivit oxfordienilor, însă, multe dintre piesele lui Shakespeare au fost scrise mult mai devreme decît se crede şi sînt de fapt versiuni revizuite ale unor piese despre care se ştie că au fost jucate anterior, dar care nu au fost niciodată atribuite lui Shakespeare de către învăţaţii ortodocşi.

(va urma)
WILLIAM D. RUBINSTEIN

COMENTARII DE LA CITITORI