CIOBURI DE GÎNDURI

in Lecturi la lumina ceaiului

 

 

O scurtă analiză a situaţiei morale a lumii în care trăim ne arată cît de departe sîntem de ceea ce ar trebui să fie o stare de normalitate. Fuga după cîştiguri tot mai mari şi obţinute, dacă se poate, în condiţii tot mai facile, ne înstrăinează de ideea de muncă şi de lucru bine făcut. Sîntem la cheremul necinstei şi al răutăţilor de tot felul. Ce lume pregătim pentru copiii noştri şi ce aşteptări putem avea de la această lume? Teama, nesiguranţa în ziua de mîine, sînt constante ale lumii pe care, fără să ne dăm seama, o construim pe ideea consumului peste nevoile noastre de zi cu zi. Producem şi aruncăm… Risipa ne va ajunge cîndva din urmă şi va trebui să dăm socoteală pentru fiecare lucru de valoare care ar fi trebuit gestionat cu dragoste şi trecut în contul anilor ce vin şi al generaţiilor ce vor urma. Din păcate, nu se întîmplă aşa. Din păcate, sîntem aceiaşi oameni din vremea Regelui Ghilgameş, de acum 5.000 de ani, oameni pe cuvîntul cărora nu se poate conta. Este o ruşine fără de sfîrşit, ca, după atîta timp, să ne regăsim, din punct de vedere moral, exact în aceeaşi zonă a realităţii spirituale. În lume sînt şi foarte mulţi oameni oneşti, care muncesc cu dragoste şi cu devotament, care sînt modele civice demne de urmat. Aceştia îşi duc înlăcrimaţi crucea lor, pe propria lor Golgota şi, în ciuda eforturilor lor, demne de toată lauda, rămîn prizonierii acestei lumi, în care regulile îşi au determinismul lor, aflat în ceea ce înseamnă cantitate, şi nu calitate. Este de înţeles pînă la un punct, dar nu ar fi mai înţelept să mergem, demni, pe un drum care are garanţia calităţii verificate de practică?! Atunci cînd o corabie trozneşte din toate încheieturile, oare nu este previzibil viitorul ei pe apele învolburate ale lumii? Oare lumea noastră chiar nu merită un pic de atenţie din partea noastră? Oare spiritul nostru nu are, el, reperele necesare unei schimbări grabnice în mai bine?! Atunci cînd semnele timpului aduc îngrijorare în inimile noastre, schimbarea noastră în bine va aduce cu sine dragostea, iertarea şi pacea lumii, de la Domnul, din Cer. Aveţi dreptate, maestre Andrei Pleşu, vechile scrieri, şi sînt multe, vorbesc despre semnele acestui timp. Totuşi, ce s-ar întîmpla dacă noi ne-am schimba în bine, şi lumea noastră ar urma acelaşi drum, plin de nobleţe şi de speranţe? Un bun părinte îşi creşte cu dragoste copiii. Extrapolînd ideea, nici Domnul nu a făcut lumea ca să aibă ce bate. Totul stă, însă, în alegerile noastre!

ILARION BOCA

 

 

COMENTARII DE LA CITITORI