CIOBURI DE GÎNDURI

in Lecturi la lumina ceaiului

Iubiţi prieteni, viaţa poate îmbrăca haine de carnaval, dar adevărul va rămîne veşnic în haina albă a botezului. Cu alte cuvinte, adevărul va rămîne etern în slujba celui mai valoros reper moral: viaţa, aşa cum este ea, dincolo de scenarii şi îmbunătăţirea iertării. Nu că iertarea nu ar avea valoarea ei morală, ci, doar că adevărul transcende şi această frumoasă virtute umană. Aşadar, ceea ce este… este, ceea ce a fost a fost. Adevărul va cuprinde această realitate, aşa cum o radiografie va evidenţia realitatea de dincolo de percepţiile noastre vizuale. Pornind de la această paradigmă, însă, trebuie, cu necesitate, să aşezăm toate cele ale noastre în logica adevărului şi a bunului-simţ. Legea trebuie să fie lege, separaţia puterilor trebuie să fie expresia celui mai înalt rafinament spiritual, iar noi, slujbaşii cei mai drepţi şi mai harnici ai acestei minuni, pe care o numim România. Ce rost are să punem poveri nemeritate pe umerii unora dintre semenii noştri? Nu ne vor folosi nici nouă şi nici măcar vrăjmaşilor noştri. Şi atunci… de ce să îmbrăcăm haine de carnaval, împotriva spiritului nostru etern? Eu nu am iubit niciodată măscăricii şi nu am crezut niciodată în ei. M-a fascinat, însă, roata din bătătura lui Moş Ion şi rîşniţa din piatră a lui Moş Gheorghe, aşa cum m-au fascinat cuvintele lor simple şi tari ca nişte borne de hotar. Fără moştenirea lor, aş fi avut parte doar de surîsul lui Iuda, la auzul sunetului arginţilor trădării. Doamne, ce se întîmplă cu noi? Doamne, aşază slujbaşul în umbra stăpînului său: POPORUL, iar adevărul, în lumina sa eternă!

ILARION BOCA

COMENTARII DE LA CITITORI