CIOBURI DE GÎNDURI – EMINESCU

in Lecturi la lumina ceaiului

Fericit poporul căruia Domnul i-a trimis în dar un Luceafăr atît de minunat pe cerul spiritualităţii sale, cum este Eminescu, în cazul Poporului Român. Literatura Universală cunoaşte multe nume mari, care au scris mult, dar şi foarte bine, însă Mihai Eminescu rămîne nepereche nu doar în literatura noastră, ci şi în cea universală. Considerat ultimul mare poet romantic, Eminescu ridică discursul poetic la cel mai înalt nivel de sensibilitate artistică, cunoscut pînă la el şi rar egalat şi după el. Eminescu a fost un om de cultură extrem de complex. Poet, filozof, traducător minunat, gazetar fără egal şi cel mai mare înnoitor de limbă al acestui popor. Dar Eminescu nu a fost cuprins încă în toate aceste sublinieri. Iată de ce, considerăm că Eminescu a fost unul dintre marile noastre daruri primite de la Dumnezeu. Contemporanii săi îl comparau adesea cu Ştefan cel Mare şi Sfînt. Şi comparaţia nu era gratuită. Eminescu îşi merită supranumele de Luceafăr al poezie româneşti. Am crescut cu el şi ne-am rafinat cu el. Nimeni dintre cei care s-au născut după el nu s-a putut ascunde de lumina sa frumoasă. Nici nu ar fi existat vreun motiv, dar Eminescu a fost piscul către care întregul popor a privit cu dragoste şi recunoştinţă. Toţi purtăm în spiritul nostru o frîntură din spiritul său. Dar Eminescu a fost un spirit drept. El şi-a iubit atît de mult poporul din mijlocul căruia s-a ridicat, încît ne indică, cu claritate, în „Sara pe deal“, universul care l-a zămislit pe el şi care va mai da lumii alţi mari şi frumoşi luceferi, spre mîndria noastră şi slava lui Dumnezeu. Nu pot să nu închei acest mic eseu cu versurile din „Luceafărul“: „Căci este ziua spre-asfinţit/ Şi noaptea stă să-nceapă/ Răsare luna liniştit,/ Şi tremurînd din apă./ Şi împle cu-ale ei scîntei/ Cărările din crînguri,/ Sub şirul lung de mîndri tei/ Şedeau doi tineri singuri“. Evident, poemul continuă, curge ca un fluviu cosmic, ridicîndu-ne şi pe noi la un nivel de simţire pe care înainte de Eminescu nimeni nu l-a cunoscut. Plecîndu-ne fruntea în faţa geniului său, putem spune fericiţi: „La mulţi ani!“, frumoasă limbă, în care a trăit şi a gîndit Luceafărul tău, Eminescu! Glorie eternă ţie, Luceafăr care stai de veghe pe cerul spiritualităţii româneşti!

 

ILARION BOCA

COMENTARII DE LA CITITORI