CLIPELE ÎNSÎNGERATE ALE ROMÂNIEI (1)

in Lecturi la lumina ceaiului

Cunoscută pentru profesionalismul şi calitatea execuţiei produselor editoriale, editura MAGIC PRINT din Oneşti a editat o nouă carte, „Clipele însîngerate ale României”. Autorii „Broşurii-manifest” atenţionează cititorii despre ofensiva „asasinilor economici şi culturali” care, în complicitate cu oficialii şi structurile de tip mafiot din România, au acaparat, prin numeroase ilegalităţi, întreprinderile profitabile, pămînturile şi resursele. „Broşura-manifest” prezintă prefaţele pe care le-au făcut reputaţi scriitori (Olimpian Ungherea, Florian Gîrz, Gheorghe Văduva şi Eugen Delcea) cărţilor pe care Gabriel I. NĂSTASE şi Bogdan A. PĂPĂDIE le-au scris împreună, oferind de fiecare dată cititorilor elemente care să le arate acestora direcţia periculoasă în care merge România.
Cărţile Războiul spionilor (editura PHOBOS, Bucureşti, 2005), Armagedon România, vol. I (editura OBIECTIV, Craiova, 2012), Armagedon România, vol. II (editura OBIECTIV, Craiova, 2013), Frăţia spionilor (editura PACO, Bucureşti, 2014) şi Spionii şi Loviluţia (editura OBIECTIV, Craiova, 2014) au abordat subiecte de larg interes despre starea actuală a lumii, în general, şi a României, în special, în condiţiile globalizării şi ale integrării României în structurile euro-atlantice.
Tematica pe care au analizat-o cei doi autori a vizat spionajul, contraspionajul, securitatea şi apărarea integrităţii naţionale în contextul unei aparente protecţii a României sub forma unor aşa-zise parteneriate. Citind prefaţele cărţilor menţionate şi, de ce nu, cărţile acestor doi autori, mesajul transmis este unul foarte clar: de luptă împotriva eliberării României şi recîştigării libertăţii şi demnităţii naţionale. În continuare vom prezenta din „Broşura-manifest” – „Clipele însîngerate ale României”, „prefaţa” scrisă de Gl. (r) dr. Gheorghe VĂDUVA şi „cuvîntul autorilor”, pentru a evidenţia importanţa mesajului pe care cei doi autori l-au transmis cititorilor.
* * *
Niciodată, în istoria sa extrem de zbuciumată, România nu a cunoscut, credem noi, o asemenea desfăşurare dramatică. E drept, de la daci încoace – şi, poate, cu mult înaintea lor – acest spaţiu dumnezeiesc, atît de bogat în resurse şi în dumnezeiasca lui căldură, a suportat presiuni de tot felul, războaie şi tot felul de tragedii. Dar poporul care-l locuieşte (acelaşi de mii de ani) s-a bătut totdeauna pentru locul lui sub cer, pentru pămînt, pămînt care înseamnă, de fapt, viaţa lui. Duşmanii Poporului Român – şi sînt destui, mai ales din seminţiile migratoare – n-au pregetat nici o clipă în a-l ataca prin toate mijloacele posibile, de la hărţuire şi învrăjbire la conspiraţii oribile şi războaie sîngeroase şi stratageme de tot felul. Desigur, pentru a-i lua pămîntul şi a-l alunga sau în a-l înrobi. Istoria lumii este ca istora lumii, mai exact, ca un buldozer care nivelează totul pentru a face drum neted puterii discreţionare. De aceea, ea este sau pare a fi indiferentă la acest spaţiu dumnezeiesc din realitatea românilor, fie îl tratează cu aroganţa puterii supreme – ieri, ca şi azi –, fie nu vede. Iar puterea puterii – oricît ar fi fost şi ar fi ea de vremelnică şi de fluidă sau de aşezată în temeliile ei geopolitice, n-a avut niciodată în vedere adevărul şi dreptatea dreptăţii românilor. Chiar dacă, după primul război mondial, românii, cei care, în istoria lor milenară, fuseseră loviţi crunt de Imperiul Roman şi de toate imperiile şi marile puteri care au urmat acestuia, ei au reuşit totuşi, printr-o uriaşă jertfă de sînge şi cu ajutorul unor mari omeni – români şi străini – care au preţuit adevărul, să-şi recupereze o parte din vatra strămoşească în jurul Carpaţilor, în spaţiul vechii Dacii. Dar vremurile care au urmat au luat-o, de fapt, de la început. Clasa politică românească, ea însăşi o adunătură de oportunişti şi de avizi de putere, s-a dezbinat din nou, vecinii agresivi au cerut iarăşi pămînt din pămîntul românesc – şi li s-a dat, prin dictatul de la Viena, tot de la Viena – apoi, după un alt război extrem de crunt şi de sîngeros, iarăşi s-au mai luat nişte hălci din pămîntul nostru sfînt… Şi tot aşa. După 1989, agresiunea puterii discreţionare împotriva Poporului Român – devenită, între timp, şi mai perversă şi extrem de ticăloasă – a căpătat noi forme şi un conţinut alambicat, greu de depistat şi de contracarat. Noul cal troian avea denumiri pentru care unii dintre marii oameni ai lumii şi milioane de alţi slujbaşi ai valorilor, adevărului şi dreptăţii şi-au dat viaţa: democraţie, demnitate, libertate… (fără fraternitate), sau… economie de piaţă, acces la valorile occidentale, integrare în Uniunea Europeană, integrare în NATO (dintr-un puţ în alt puţ), globalizare, euroregionalizare etc., etc. Concepte care par în acord cu miezul vremii, cu deplasarea spre universal, cu trecerea peste frontiere şi peste limite, cu intrarea în Absolut, cu ieşirea din chingi şi prejudecăţi, cu adevărata libertate, neîngrădită de nimeni şi de nimic…
Bazaconii! Lichelele Poporului Român – pentru că şi poporul acesta are destule lichele şi destui oameni de nimic – au ieşit la suprafaţă ca gunoaiele în timpul inundaţiilor şi revărsărilor, au devalizat – sub îndrumarea şi la îndemnul şi încurajarea generoasă a duşmanilor Poporului Român – totul, totul… Întreaga muncă a Poporului Român de un secol a fost distrusă doar în cîţiva ani. Finanţele, industria, agricultura, sistemul educaţional… În cîţiva ani, românii au devenit, din oameni demni, educaţi, foarte buni specialişti, nişte nimeni… Chiar în primii ani, prin maşinaţiuni extrem de simple, sistemul financiar al României a fost complet distrus şi acaparat de străinătate, iar o mare parte din banii României au intrat în buzunarele unor ticăloşi din ţară şi din afara ei. Dacă vrei să distrugi doar în cîteva luni sau în cîteva săptămîni o ţară, acaparează-i sau distruge-i, sub masca modernizării şi integrării, sistemul financiar! Fă-o să fie dependentă de tine. Ia-i banii şi resursele şi, după aceea, va juca exact aşa cum vrei tu!
Dezastrul a fost uriaş. Prin maşinaţiuni financiare, datoriile marilor întreprinderi româneşti, ale tuturor întreprinderilor româneşti, culmea!, la statul român au devenit uriaşe! Minele au fost închise, industria siderurgică a fost acaparată de străinătate, România, dintr-o mare putere în industria petrolieră (locul 2-3 în lume) a devenit dependentă de alţii inclusiv la capitolul energie (ea fiind producătoare de energie). Patruzeci la sută din pămîntul ţării a fost cedat străinilor, grofilor maghiari şi acoliţilor lor, dar şi altora veniţi din cele patru vînturi ale lumii, şmecheri de tot felul, finanţaţi de fel de fel de ONG-uri. În Ardeal, austriecii au tăiat şi exploatat crunt majoritatea pădurilor României, minele de aur au fost închise pentru a fi vîndute străinătăţii, flota comercială spulberată încă din primii ani de după cotitura din 1989, industria de apărare distrusă, iar sistemul educaţional pur şi simplu îndobitocit. Poporul Român a fost adus complet în sapă de lemn şi alungat samavolnic şi dispreţuitor din România. Creierele din România au fost şi sînt atrase de magneţii occidentali, limba română începe să fie dispreţuită, inclusiv în instituţiile sistemului educaţional din România, istoria românilor pusă la colţ şi scoasă din şcoli, între altele şi în folosul istoriei holocaustului etc., etc. Cetăţenii români, de ordinul milioanelor, lipsiţi de locuri de muncă în ţară, au luat drumul străinătăţii, în calitate de slugi, avem însă 588 de parlamentari şi o mulţime de trepăduşi politici prin guverne şi prin tot felul de alte instituţii – toate instituţiile statului român fiind grobian politizate, golănia şi mitocănia fiind, azi, la rang de demnitate politică de top în ţara modestiei şi a bunului-simţ de altădată –, iar guvernele care au urmat după 1989 s-au ocupat de orice, mai puţin de marile probleme economice, sociale, culturale şi educaţionale ale României. Nici una dintre instituţiile actualului stat român nu au identificat, nu au formulat şi, cu atît mai puţin, nu au slujit interesul naţional vital al României, acela de a supravieţui în jungla europeană, în condiţiile celui mai cumplit război care e existat vreodată pe planeta Pămînt, războiul Puterii împotriva statelor de drept.
Nu încape nici o îndoială că spionii de pretutindeni au împînzit România, iar reţelele lor în ţara noastră au cuprins, probabil, chiar şi gîndurile noastre cele mai intime. Ei ştiu totul despre fiecare, tot ce ne-a mai rămas din ce a mai rămas se află în văzul lor şi în nevăzul nostru, în timp ce noi suportăm toate agresiunile posibile, de la cele ale dispreţului la cele ale războiului cognitiv. De la cele ale străinătăţii la cele ale celor dintre noi, ajunşi la putere în această ţară, care servesc interesele altora şi nu ale Poporului Român. Fiecare cetăţean român este pur şi simplu agresat, în primul rînd de statul român, de guvernul român – terorismul de stat fiind, la noi, politică guvernamentală prioritară şi omniprezentă –, telefoanele sînt ascultate mai mult decît în vremea comunismului, Washingtonul, Berlinul, Bruxellesul şi ONG-urile cu impact strategic conduc, după bunul lor plac, Bucureştiul, dar, dincolo de toate acestea, economia românească este pur şi simplu sfîşiată, ONGenizată, SOROSenizată.
Ei, bine, aceşti doi autori, oameni care poartă cu respect în suflet valorile neamului nostru, ale României şi ale românismului luminat, au scris detaliat şi foarte bine documentat despre toate acestea.
Autorii lucrării la care ne referim – Bogdan A. PĂPĂDIE şi Gabriel I. NĂSTASE – nu sînt la prima lor carte. Cei doi autori sînt deja cunoscuţi publicului cititor din România şi din străinătate pentru publicaţiile lor, inclusiv cele pe care le-au scris în colaborare. Cărţile publicate de cei doi autori au abordat subiecte de larg interes despre starea actuală a lumii în general şi a României în special, în condiţiile globalizării şi ale integrării României în structurile Euro-Atlantice. Tematica pe care au analizat-o cei doi autori este una foarte acută şi de foarte mare importanţă pentru înţelegerea acestor vremuri şi a ameninţărilor care li se asociază. Ea a vizat spionajul, contraspionajul, securitatea şi apărarea integrităţii naţionale în contextul unei aparente protecţii a României sub forma „Parteneriatelor” (de tot felul!), dar, în realitate, sub presiunea unei ofensive perfide şi periculoase, fără precedent asupra României.
Pentru cititori, mesajul cărţilor scrise de aceşti autori este unul foarte clar: deschideţi ochii, fraţilor, şi daţi-vă mîna, faceţi zid din viaţa şi inima voastră, din gîndul şi sufletul vostru, pentru a opri agresiunea împotriva României, prăbuşirea României şi a visului ei milenar de unitate, libertate, prosperitate şi justiţie, aşa cum aţi făcut-o mereu, de patru milenii încoace. Nu mai credeţi în minuni. Singura minune care mai există pentru Poporul Român este încă existenţa miraculoasă a spaţiului românesc şi a Poporului Român.
În cele ce urmează sînt prezentate cuvîntul şi recenziile cărţilor scrise şi publicate de aceşti doi autori cu totul şi cu totul deosebiţi. Pentru a cunoaşte, trebuie să afli, pentru a înţelege, trebuie să ştii, pentru a acţiona, trebuie să fii nu doar conştient, ci şi responsabil.

(va urma)
General de brigadă (r) dr. Gheorghe VĂDUVA

COMENTARII DE LA CITITORI