Complotul satanic pentru un guvern mondial

in Lecturi la lumina ceaiului

Myron C. Fagan (1887-1972), gazetar, eseist, scenarist şi, după o carieră pe Broadway (1907-1930), producător de filme la Holywood (începînd din anii 1930), a contribuit, după 1945, la propaganda anticomunistă şi „antimondialistă” din SUA, mai ales prin expuneri publice. Această conferinţă este cunoscută şi sub denumirea de „The Illuminati and the Council of Foreign Relations (C.F.R.)”. Înregistrarea apare pe lista cărţilor şi a casetelor (audio şi video) recomandate în finalul cărţii soţilor Griffin, ,,Fourth Reich of the Rich”, ediţia din 2001, Clackamas, Emissary Publications, pag. 316. Acolo este menţionată şi o altă casetă audio, cu vocea lui Gary Allen, „The Establishment CFR”, o prezentare reluată ca bestseller, în 1976, ,,The Rockefeller File”, unde denunţă pe larg CFR (Gary Allen, 1976). Anthony J. Hylder, cel care a avut iniţiativa înregistrării şi difuzării conferinţei lui Myron Fagan, este un gazetar de extremă dreaptă, celebru pentru interviurile sale cu staruri ale lumii politice (Richard Nixon, Ronald Reagan) şi ale lumii spectacolului (Marlon Brando).

Versiunea în limba franceză a textului pe care îl reproducem aici (cu unele mici modificări) a fost publicată în ziarul ,,Vers Demain” din Québec, înfiinţat în septembrie 1939, de Louis Even, şef al mişcării pentru „Credit Social” din Québec, şi Gilberte Côté (devenită Côté-Mercier, 1910-2002), în septembrie 1939. Pe website-ul său, ,,Vers Demain” se autodefineşte, după cum urmează: „Ziar al patrioţilor catolici/ Pentru reforma economică a Creditului Social/ Prin educarea populaţiei/ Şi nu prin partide politice”. Promotorii ziarului animă, în acelaşi timp, şi mişcarea Pčlerins de Saint Michel, sau Bérets Blancs, care susţin că militează pentru „promovarea idealurilor catolice fidele în toate privinţele învăţăturilor Papei Ioan Paul al II-lea” (autoprezentare existentă şi la data de 25 aprilie 2005, după moartea Papei Ioan Paul al II-lea). Introducerea la textul francez al conferinţei poartă semnătura lui Melvin Sickler, unul dintre conducătorii grupării politico-religioase ,,Vers Demain”/ Pčlerins de Saint Michel.

Prefaţa lui Melvin Sickler

Les Pčlerins de Saint Michel cred cu tărie că toate relele vin din partea celor care controlează diferitele monede din lumea întreagă, a celor pe care noi îi numim, de obicei, bancheri internaţionali. O denumire mai puţin întîlnită, şi care încă este puţin înţeleasă, este cea de Illuminati.

Illuminati fac parte din elită, dintre cele mai impozante personaje de pe Pămînt, care deţin controlul asupra bancherilor internaţionali, cu scopul de a verifica întreaga lume. Agenţii lor sînt educaţi şi antrenaţi să acţioneze, din culise, la toate nivelurile guvernării. Ca experţi şi consilieri, ei modelează politicile guvernamentale, astfel încît să poată înlesni planurile secrete ale stăpînilor lor. Aceştia îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu oferindu-le bani, glorie pămîntească, plăceri carnale şi pe însuşi diavolul. Cei care îi conduc pe Illuminati sînt împotriva lui Christos şi de partea Satanei. Ei rămîn, întotdeauna, în întuneric şi în anonimat, în general nimeni neavînd vreo bănuială în privinţa lor. Pentru a-şi atinge scopurile diavoleşti, se folosesc de toate popoarele. Dezbină pentru a stăpîni, procură arme şi bani ambelor părţi implicate într-un conflict, îi încurajează pe oameni să se lupte şi să se ucidă între ei, doar pentru a-şi atinge obiectivele. Încurajează terorismul şi războiul atomic şi, cu bună ştiinţă, provoacă foamete în toată lumea. Ţelul lor de căpătîi este să formeze un guvern mondial, pentru ca prin distrugerea tuturor religiilor şi a guvernelor să obţină controlul complet asupra întregii lumi. De curînd, am ascultat pe casetă o conferinţă intitulată „The History of the Illuminati”, în care autorul, Myron Fagan, explică în amănunt cine sînt Illuminati, cum şi-au început activitatea şi în ce constă conspiraţia lor, care are ca scop, de acum şi pînă la sfîrşitul Secolului al XX-lea, formarea unui guvern mondial. (Myron Fagan reia, în linii mari, informaţiile conţinute în cartea lui William Guy Carr, ,,Pawns in the Game”). Iată cîteva extrase din această conferinţă a lui Fagan, publicată în ziarul ,,Vers Demain”.

Transcrierea

Conferinţei lui Myron C. Fagan

În spatele Statelor Unite şi al Constituţiei lor se află o mică grupare de indivizi, al cărei unic obiectiv este să reducă la sclavie omenirea întregii lumi, printr-o conspiraţie satanică, pentru instaurarea unui guvern mondial. Pentru a vă face să înţelegeţi acea conspiraţie satanică, mă voi întoarce chiar la originile sale, pe la mijlocul Secolului al XVIII-lea, pentru a vă dezvălui numele celor care l-au pus în lucrare. Acest complot satanic a fost iniţiat în 1776, sub numele generic de Illuminati, fiind organizat de un anume Adam Weishaupt, care, în prealabil, se convertise la catolicism şi devenise preot. La cererea marii finanţe, el a abandonat Biserica şi, cu ajutorul financiar al bancherilor internaţionali, a organizat gruparea Illuminati. Toate războaiele ulterioare, inclusiv Revoluţia Franceză, au fost organizate de Illuminati, care a acţionat sub diferite nume şi măşti. Spun asta pentru că, odată ce existenţa lor a fost descoperită, iar planul acestora a devenit prea cunoscut, Adam Weishaupt şi marionetele sale au început să funcţioneze sub nume diferite.

Dar de ce aceşti conspiratori mondiali au ales termenul de Illuminati pentru a desemna organizaţia lor satanică? Chiar Weishaupt spune că termenul îşi are originea în acela de „Lucifer” şi înseamnă „purtătorii luminii”.

Conspiraţia luciferică

În 1770, cînd a părăsit Creştinismul, pentru a se alătura conspiraţiei luciferice, Weishaupt era un iezuit şi profesor de Drept canonic la Universitatea din Ingolstadt. A început, atunci, elaborarea unei strategii, ce ar fi trebuit să pună în mîna unui mic grup de oameni cu bani din lumea finanţelor controlul definitiv al întregii lumi, pentru ca, după o ultimă catastrofă socială şi recurgînd la un despotism satanic, să le poată impune supravieţuitorilor speciei umane ideologia luciferică. Weishaupt şi-a îndeplinit sarcina la 1 mai 1776 (ţările comuniste continuă să organizeze sărbătorirea zilei de 1 Mai în amintirea acestui eveniment). Pentru ca planul să reuşească, era nevoie de distrugerea tuturor guvernelor şi religiilor existente. Obiectivul avea să fie atins prin împărţirea masselor în tabere opuse, din ce în ce mai numeroase, pe multiple planuri (politic, social, economic ş.a.m.d.) – adică exact starea pe care o constatăm în ţările noastre. Aceste tabere opuse trebuiau înarmate şi, pentru ca ele să se lupte unele cu altele, slăbindu-şi forţele şi distrugînd, încet-încet, conducerile naţionale şi instituţiile religioase, era nevoie să fie provocate incidente.

Planul lui Adam Weishaupt

Pentru a-şi atinge scopul de dominaţie asupra întregii lumi, planul lui Weishaupt prevedea, din partea agenţilor Illuminati, următoarele acţiuni:

1. Coruperea prin bani şi sex urma să fie utilizată pentru a obţine controlul celor aflaţi în posturi de conducere pe diverse paliere ale guvernării şi în alte sectoare de activitate. Odată ce aceste persoane influente cădeau în capcanele întinse de Illuminati, ele trebuiau urmărite prin diferite forme de şantaj – ameninţarea cu ruina financiară, darea în vileag a unor elemente de scandal, ameninţarea cu rănirea, sau chiar uciderea acelor indivizi, ori a membrilor familiilor acestora.

2. Predînd în colegii şi universităţi, membrii grupării Illuminati aveau sarcina de a-i cultiva pe studenţii cu o înzestrare mentală excepţională, proveniţi din familii respectabile, cu tendinţă internaţionalistă, şi de a face din ei posibili candidaţi la o formaţiune specială în domeniul internaţionalismului. O astfel de formaţiune alcătuită din studenţi selecţionaţi de Illuminati trebuia să fie finanţată din burse universitare, cum ar fi Bursa Rhodes. Toţi tinerii din facultăţi care erau selectaţi trebuiau, mai întîi, să fie convinşi că oamenii cu talente speciale au dreptul să-i conducă pe cei mai puţin înzestraţi, sub pretextul că massele nu ştiu niciodată ceea ce este bun pentru ele în plan fizic, mental, sau spiritual.

3. Toţi oamenii influenţi aflaţi sub controlul grupării Illuminati, ca de altfel şi studenţii selecţionaţi şi antrenaţi de ei, trebuiau să fie cooptaţi ca agenţi ai organizaţiei şi să acţioneze în culisele tuturor guvernărilor ca experţi şi specialişti. De la ei se aştepta să-i sfătuiască pe înalţii funcţionari ai ţărilor să adopte acele politici care, pe termen lung, ar fi putut servi planurilor secrete ale Illuminati în legătură cu o conspiraţie mondială şi să ducă la distrugerea guvernelor şi religiilor, pe care ar fi trebuit să le slujească.

4. Membrii Illuminati erau nevoiţi să obţină controlul absolut asupra presei, pentru ca toate ştirile şi informaţiile să poată fi manipulate, cu scopul de a convinge massele că un guvern mondial este singura soluţie pentru toate problemele, de orice natură. Ei trebuiau să aibă în proprietate şi să controleze toate reţelele radioului şi televiziunii.

Citind aceste 4 puncte ale strategiei grupării Illuminati, trebuie să acceptăm faptul că mijloacele de informare în massă sînt, în prezent, controlate la toate nivelurile şi că, aşa cum Weishaupt planificase încă din 1776, sînt infiltrate şi verificate toate structurile puterii. Din păcate, puţini cetăţeni sînt la curent cu această stare de lucruri, de aceea nu reuşesc să înţeleagă adevărata semnificaţie a celor mai multe dintre evenimentele din prezent.

Dar, să revenim la primele zile ale existenţei grupării Illuminati. Weishaupt le-a ordonat celor din Illuminati să incite la războaie coloniale, inclusiv la lupta pentru independenţa americană, cu scopul de a slăbi Imperiul Britanic. Pentru distrugerea Imperiului Francez, tot el a ordonat organizarea Revoluţiei Franceze. (Franţa şi Marea Britanie erau, pe atunci, cele două mari puteri ale lumii).

Weishaupt a hotărît ca Revoluţia Franceză să aibă loc în 1789. Cu toate acestea, în 1784, cu ajutorul divinei providenţe, Guvernul Bavariei a intrat în posesia unor documente ce dovedeau existenţa Ordinului Illuminati. Respectivele documente ar fi putut salva Franţa dacă ea n-ar fi refuzat să le dea crezare.

Un act al providenţei divine

În ce a constat acel act al providenţei divine? În 1784, Weishaupt emisese ordinul de pregătire a Revoluţiei Franceze. Un scriitor german, pe nume Xavier von Zwack, a reprodus acest ordin într-o carte care conţinea întreaga istorie a grupării Illuminati, precum şi planul lui Weishaupt. O copie a acestei cărţi a fost trimisă Illuminaţilor din Franţa, conduşi de Robespierre, căruia Weishaupt îi dăduse ordin să aţîţe la tulburări revoluţionare. Mesagerul care transporta această carte a fost lovit de un fulger şi ucis pe cînd călătorea între Frankfurt şi Paris. Poliţia a descoperit asupra lui documentele subversive şi le-a remis autorităţilor în drept. După o cercetare amănunţită a dovezilor complotului, Guvernul Bavariei a dispus ca Poliţia să facă o descindere în lojile Marelui Orient, care tocmai fuseseră organizate de Weishaupt, precum şi la domiciliul celor mai influenţi dintre acoliţii săi. Au fost, astfel, descoperite şi mai multe dovezi, autorităţile fiind convinse că documentele confiscate erau cópii autentice ale planului conspiraţiei, prin care Illuminati prevedeau să se folosească de războaie şi de revoluţii pentru a instaura un guvern mondial. Acesta, odată realizat, trebuia să preia controlul. (Notă: ceea ce se potriveşte exact actualului complot al ONU).

În 1785, Guvernul Bavariei a interzis activitatea grupării Illuminati şi a închis lojile Marelui Orient. În 1786, el a dispus aducerea la cunoştinţa publică a tuturor detaliilor conspiraţiei, titlul englez al textului respectiv fiind ,,The Original Writings of the Order and Sect of the Illuminati”. Cópii ale acestei cărţi au fost trimise tuturor şefilor de stat şi ai Bisericii din Europa. Însă puterea acestei grupări Illuminati era aşa de mare, încît avertismentul guvernului bavarez a fost trecut cu vederea. Nu e mai puţin adevărat că numele de Illuminati a devenit nepopular, iar grupul s-a hotărît, în aceste condiţii, să lucreze în secret. În tot acest timp, Weishaupt le-a dat ordin membrilor Illuminati să infiltreze lojile francmasoneriei albastre şi să formeze, chiar în interiorul acestora, propria societate secretă. Doar acei masoni care se arătau devotaţi internaţionalismului şi cei a căror conduită era o dovadă că se lepădaseră de Dumnezeu puteau fi iniţiaţi în Ordinul Illuminati.

Pentru a infiltra lojile masonice din Marea Britanie, Weishaupt l-a invitat, pe continent, pe John Robison. Acesta era francmason de rit scoţian, de grad foarte înalt. Era profesor de filozofie naturală la Universitatea din Edinburgh şi secretar al Royal Society din capitala Scoţiei. Robison nu a căzut în plasa întinsă de Illuminati, care intenţionau să-l facă să creadă că obiectivul urmărit de ei era o dictatură în sprijinul populaţiei. Robison şi-a păstrat gîndurile pentru sine, astfel ca Illuminati să-i acorde, pe mai departe, încrederea lor şi să-i predea, spre studiu, un plan al conspiraţiei lui Weishaupt, pe care să-l păstreze în deplină siguranţă.

Întrucît avertizarea emisă de guvernul bavarez a fost trecută cu vederea, în 1789 a izbucnit Revoluţia Franceză, exact cum a prevăzut Weishaupt. Totuşi, pentru a alerta alte guverne în ceea ce priveşte pericolul iminent şi pentru a-i informa pe francmasoni că lojile lor au fost infiltrate de Illuminati, Robison a publicat, în 1789 (de fapt, în 1797 – n.a.), o carte intitulată ,,Proofs of a Conspiracy to Destroy All Governments and Religions”. Din nefericire, şi acest avertisment a fost nesocotit.

Războaiele napoleoniene

Conducătorii Revoluţiei Franceze au hotărît, apoi, să se angajeze într-o altă conspiraţie internaţională. De astă-dată, ei au organizat războaiele napoleoniene pentru a răsturna principalele monarhii europene. În timp ce o ramură a Finanţelor internaţionale îl susţinea cu bani pe Napoleon, alta aloca fonduri Marii Britanii, Germaniei şi altor state angajate în război cu acesta. Evident, toţi bancherii primeau ordine de la conducătorii grupării Illuminati.

Imediat după războaiele napoleoniene, Illuminati au crezut că naţiunile erau atît de disperate şi de stoarse de vlagă, în urma atîtor lupte, încît orice soluţie li s-ar părea binevenită. Slugile Ordinului Illuminati au convocat, atunci, ceea ce s-a numit Congresul de la Viena. În această adunare, ei s-au străduit să creeze prima Ligă a Naţiunilor – o primă tentativă de guvern mondial. În viziunea lor, suveranii Europei erau într-atît de afundaţi în datorii către ei, încît, de voie, de nevoie, le-ar fi executat orice poruncă. Însă ţarul Rusiei a înţeles că se urzea un complot, pe care l-a şi anihilat. Bancherii străini au jurat, atunci, că-l vor distruge într-o bună zi pe ţar, împreună cu întreaga sa familie. Ameninţarea a fost dusă la îndeplinire în anul 1917.

Nu trebuie să uităm că Illuminati nu au fost creaţi pentru a acţiona pe termen scurt. În mod normal, oricine urzeşte o conspiraţie este mînat de speranţa de a trăi

să-i culeagă roadele. Nu este, însă, cazul membrilor Illuminati. Este adevărat că îşi doresc să-şi vadă împlinit, din timpul vieţii, obiectivul instaurării unui guvern mondial, dar, pentru a parafraza dictonul ,,The show must go on”, Illuminati operează pe termen lung. Că este vorba de zeci, sau chiar de sute de ani, ei îşi angajează descendenţii pentru a continua aceste conspiraţii. Respingerea brutală, urmată de un dezastru, din partea ţarului Rusiei la Congresul de la Viena nu a dus, nicidecum, la distrugerea conspiraţiei grupării Illuminati. Ea doar i-a silit să adopte o altă strategie. Conştienţi că, pentru moment, ideea unui guvern mondial a fost înăbuşită în faşă, Illuminati au decis că singura cale de a-şi păstra puterea era întărirea controlului asupra sistemului monetar al naţiunilor europene. Rezultatul final al Bătăliei de la Waterloo a fost, din această cauză, falsificat. Cercurile financiare aveau agenţi prezenţi pe cîmpul de luptă, pentru a le anunţa, din timp, prin porumbei călători, rezultatul bătăliei (de aici s-a născut zicala „Mi-a spus mie o păsărică”). De cum au fost înştiinţaţi despre victoria Ducelui de Wellington, bancherii au răspîndit, în Anglia, ştirea falsă că bătălia fusese cîştigată de Napoleon, ceea ce a indus panică pe piaţa bursieră. Preţul s-a prăbuşit la toate acţiunile pînă aproape de zero. Astfel, bancherii internaţionali le-au putut cumpăra pe nimic, preluînd controlul complet asupra economiei britanice, principala economie a Europei şi a lumii. Imediat după Congresul de la Viena, bancherii internaţionali au forţat Guvernul Marii Britanii să schimbe statutul Băncii Angliei, astfel încît controlul total asupra acestei bănci să le revină lor, monopol pe care îl deţin şi astăzi.

Weishaupt a murit în 1830, însă a avut grijă să pregătească o variantă perfecţionată a conspiraţiei Ordinului Illuminati, astfel încît să finanţeze, să conducă şi să controleze, sub diferite forme şi pretexte, orice organizaţie internaţională, prin plasarea, în centrele şi posturile-cheie de la vîrful acestor organizaţii, a propriilor agenţi.

Programul revoluţionar

În 1848, Karl Marx a scris „Manifestul Partidului Comunist“ sub directa îndrumare a membrilor grupării Illuminati. Concomitent, profesorul Karl Ritter, de la Universitatea din Frankfurt, a scris replica la lucrarea lui Marx sub conducerea altor membri ai Illuminati. Ideea lor era să folosească deosebirile dintre cele două ideologii la divizarea unui număr tot mai mare de reprezentanţi ai omenirii în tabere opuse, gata să se ucidă reciproc şi distrugînd, în acelaşi timp, toate instituţiile religioase şi politice. Opera lui Ritter a fost continuată, după moartea sa, de aşa-zisul filozof german Friedrich Wilhelm Nietzsche, care a contribuit la dezvoltarea rasismului şi a nazismului, ce aveau să fie folosite la declanşarea celor două războaie mondiale. În 1834, liderul revoluţionar italian Giuseppe Mazzini a fost ales de Illuminati la conducerea programului lor revoluţionar desfăşurat în toată lumea, rol pe care acesta l-a îndeplinit pînă la moartea sa, în 1872. Înainte de a muri cu cîţiva ani, Mazzini a atras în cercul grupării Illuminati un general american, pe nume Albert Pike. Acesta a fost într-atît de fascinat de ideea unui guvern mondial, încît s-a plasat, în cele din urmă, în fruntea acestei conspiraţii luciferice.

Din 1859 pînă în 1871, Pike a pregătit un plan ce prevedea 3 războaie mondiale şi cîteva revoluţii în puncte diferite ale globului, astfel încît conspiraţia să poată fi încheiată în Secolul al XX-lea.

Războaiele mondiale

Primul război mondial trebuia să aibă loc pentru a le permite membrilor Illuminati să distrugă regimul ţarilor în Rusia. Bancherii internaţionali

s-au jurat să atingă acest obiectiv încă de la Congresul de la Viena, însă ţarul le-a dejucat planurile. Diferendele întreţinute de agenţii Illuminati între imperiile german şi britanic aveau să ducă la izbucnirea războiului. Odată războiul terminat, comunismul urma să fie instalat în Rusia şi utilizat la distrugerea altor guverne. Cel de-al doilea război mondial trebuia provocat prin valorificarea opoziţiei dintre fasciştii şi sioniştii politici. Pe parcursul acestui război, comunismul internaţional urma să cîştige teren, astfel încît să egaleze puterea ţărilor creştine la nivelul forţei armate. La încheierea acestei etape, comunismul internaţional urma să fie temperat şi ţinut în şah pînă în ziua catastrofei finale.

Al treilea război mondial va fi provocat prin utilizarea opoziţiei între sionişti (partizanii statului Israel) şi lumea musulmană. Această confruntare va fi condusă astfel încît Islamul şi Israelul se vor distruge reciproc, în timp ce restul naţiunilor lumii, cu atitudini împărţite în această privinţă, vor fi silite să se implice, şi ele, în acest război, pînă la completa epuizare fizică, mentală, sufletească şi economică. Vor fi create, atunci, toate condiţiile instaurării unui guvern mondial.

Guvernul Mondial

În etapa finală a conspiraţiei, Guvernul Mondial va fi condus de un dictator (şeful Naţiunilor Unite), Consiliul pentru Relaţii Externe (grupul care reprezintă Illuminati în SUA), cîţiva miliardari, comunişti şi oameni de ştiinţă care au făcut dovada devotamentului lor faţă de această conspiraţie. Toţi ceilalţi indivizi vor alcătui o singură categorie, aceea de sclavi ai conspiraţiei. Imediat după primul război mondial, Illuminati au înfiinţat, în SUA, ,,Council on Foreign Relations” (CFR), care îi reprezintă, şi la ora actuală, pe Illuminati din SUA. Cei care controlează CFR sînt, în cea mai mare parte a lor, descendenţi ai membrilor iniţiali ai Ordinului Illuminati.

Există, în Marea Britanie, un grup echivalent cu Illuminati, denumit British Institute of International Affairs. Grupuri asemănătoare s-au constituit, sub diferite nume, în Franţa, în Germania, dar şi în alte ţări. Toate aceste organizaţii, inclusiv CFR din SUA, continuă să creeze alte grupuri pentru a acţiona în spatele acestora, cu scopul de a infiltra toate afacerile interne ale statului în fiecare dintre fazele desfăşurării lor. Acţiunile organizaţiilor sînt întotdeauna concepute şi conduse de către Illuminati.

Myron Fagan

În acest articol, pînă acum, nu am vorbit decît foarte puţin despre Illuminati şi acţiunile lor subversive. Nădăjduim că ne veţi înţelege de ce spunem că aceia care controlează banii în întreaga lume stau la baza tuturor relelor. Dacă vrem să triumfe, în lume, pacea şi dreptatea, trebuie, mai întîi, să eliberăm toate ţările din jugul Finanţei internaţionale.

MELVIN SICKLER

COMENTARII DE LA CITITORI