Constantin Dărăşteanu (1914-2007) – un mare patriot şi naţionalist român, omul care a spulberat mitul despre masacrul de la Abator (1)

in Lecturi la lumina ceaiului

Fiind unul dintre cei care au participat la constituirea Uniunii Vatra Românească – Filiala Teritorială Bucureşti -, am constatat un lucru îngrozitor: cei prezenţi au optat pentru alegerea preşedintelui Filialei Teritoriale Bucureşti a Uniunii Vatra Românească în persoana lui Kuki Borislavski, cumnatul lui Petre Roman. Atunci am protestat, arătînd că aici este Vatra Românească şi nu Vatra Evreiască, înţelegînd că evreii au pus mîna, din nou, pe conducerea României. Preşedinte a fost ales Mihai Gavril (sub pseudonimul lui Gavril Mihai Bir, născut la 8 noiembrie 1922, la Gherla, şi decedat la 15 octombrie 2007, la Bucureşti, fiind înmormîntat în cimitirul ortodox Străuleşti II, din Bucureşti). Mihai Gavril a făcut parte dintre personalităţile active ale Uniunii Vatra Românească din Bucureşti, fiind un adevărat patriot şi naţionalist. Apogeul maturităţii lui Mihail Gavril a fost atins atunci cînd a tradus, în limba română, amplul poem ,,Zlatna”, al lui Martini Opitii (1597-1639), la Editura Ţara Noastră, Bucureşti, 2003. Martini Opitii, contemporan cu Galileo Galilei şi cu Hugo Grotius, anticipează, în poemul ,,Zlatna”, opera lui Dimitrie Cantemir – ,,Descriptio Moldaviae”. În creaţia sa se poate observa un interes precumpănitor pentru Transilvania, locul lui de naştere (Valea Someşului). Prof. Ion Dodu Bălan a scris un frumos articol despre Mihai Gavril, în săptămînalul independent ,,Naţiunea”. ,,La Vatra Românească l-am cunoscut pe marele patriot şi naţionalist român Constantin Dărăşteanu, întors din Canada, unde fusese exilat de către autorităţile evreieşti, care puseseră mîna pe conducerea României, după 23 august 1944. De la domnul Constantin I. Dărăşteanu am aflat despre «Masacrul de la Abator» (22.01.1941)“. Domnul prof. Ion Coja, preşedintele Uniunii Vatra Românească, în anul 2003, l-a convins să dea o declaraţie în faţa notarului, despre ce a povestit la Sediul Uniunii, în prezenţa a cel puţin 40 de oameni.

Declaraţia dată în faţa notarului, la data de 12 aprilie 2012, se află în cartea „Marele Manipulator şi asasinarea lui Culianu, Ceauşescu, Iorga”, Editura Naţiunea. În declaraţie, Constantin I. Dărăşteanu, născut la 28 iulie 1914, în comuna Stoineşti, judeţul Vlaşca (azi Giurgiu), fiu de ţăran, scrie următoarele: „În ianuarie 1941, lucram la Baza Aeriană nr. 3 Pipera (devenită, mai tîrziu, ASAM), ca şef de echipă, maistru principal reglor şi montator de avioane, la data aceea cu o vechime în muncă de 3 ani. În ziua de 24 ianuarie 1941, am avut o discuţie cu un subaltern, Preda Petre, zis Druşcă, mecanic, care în zilele precedente, 21-23 ianuarie, lipsise de la unitate: era legionar şi participase la rebeliune. El mi-a povestit că la Abator se aflau trupurile neînsufleţite ale unor legionari, agăţate în cinghele, despre care se spune că ar fi cadavrele unor evrei ucişi de aceştia. Am raportat comandorului inginer Constantinescu Cristea cele aflate de la Preda Petre şi l-am întrebat ce crede el că trebuie făcut. Comandantul mi-a răspuns că nu ştie ce trebuie să facem şi cui să-i raporteze cele aflate, dar, mai înainte de toate, o asemenea informaţie trebuie verificată. Mi-a recomandat să iau dubiţa (Skoda), cu care unitatea noastră îşi făcea aprovizionarea cu carne de la Abator, şi să mă deplasez acolo, să văd care este adevărul. Menţionez că la vremea aceea făceam, din cînd în cînd, reportaje pe subiecte tehnice la revista «Aripi frînte – Aripi româneşti», condusă de comandorul Emil Gîrleanu (rudă cu scriitorul cu acelaşi nume), devenit, ulterior, general.

Am plecat cu şoferul, militar în termen, care cunoştea bine Abatorul, unde am ajuns şi am intrat pe poarta principală, spunînd că mergem să luăm carne pentru unitate, ca de obicei. Am intrat, apoi, în hală şi am constatat că nu muncea aproape nimeni, fiecare se pimba prin hală, de la un grup la altul, se discuta într-o atmosferă apăsătoare, de încordare şi gravitate. Am încercat să intru în vorbă cu parlagiii, însă ei se fereau să-mi răspundă cînd i-am întrebat dacă e adevărat că, undeva, în Abator, se află nişte oameni, nişte evrei atîrnaţi în cîrlige (cinghele). M-au avertizat să fiu mai discret şi mai prudent. Unul dintre ei, pe care ceilalţi îl numeau «nea Vasile» şi care era şeful unei echipe de măcelări, mi-a răspuns: «Da, domnule, dar nu sînt evrei, sînt români!». Şoferul care mă însoţea îl cunoştea şi a făcut prezentările: îl chema Stoica Vasile. El mi-a arătat în ce direcţie se aflau cadavrele şi m-a făcut atent să nu fiu văzut de oamenii din conducerea Abatorului, sau de oamenii de încredere ai acestora. La circa 50 de metri am găsit locul, unde am ajuns singur, neînsoţit de nimeni. Am numărat cadavrele atîrnate în cinghele, erau 11 sau 21, am uitat numărul exact, ţin minte că se termina cu cifra 1. Lîngă perete se mai afla o grămadă de cadavre, cu hainele murdare de noroi şi de sînge. Trupurile atîrnate în cîrlige aveau paltoane pe ele, unul avea şi căciulă (cuşmă de blană ţărănească) pe cap. Am dat puţin la o parte paltonul la primele 3 cadavre şi am văzut, la fiecare, cîte o rană mortală, din care cursese sînge, îmbibîndu-le îmbrăcămintea. Cel de-al treilea cadavru avea sub palton şi deasupra hainei o cămaşă verde, legionară. Nu m-am atins de celelalte cadavre şi m-am întors la şofer. Am discutat, mai departe cu nea Vasile, pe care l-am întrebat: «Măi, nea Vasile, cine sînt oamenii ăştia?». Mi-a răspuns ca sînt legionari împuşcaţi de Armată, că în jurul Abatorului au fost împuşcaţi mai mulţi legionari şi că aceştia au fost adunaţi din stradă de oamenii de încredere ai conducerii Abatorului, la ordinele acesteia, fiind băgaţi în Abator, unde au fost atîrnaţi în cîrlige şi declaraţi că sînt evrei ucişi de legionari. Reproduc cuvintele lui nea Vasile Stoica: «Nu sînt jidani, domnule, sînt legionari împuşcaţi de Antonescu, iar jidanii de la Abator, prin oamenii lor de încredere, i-au tîrît din stradă în Abator, i-au atîrnat în cinghele şi zic despre ei că sînt jidani»“.

(va urma)

Tudor Voicu

COMENTARII DE LA CITITORI