Construcţii monumentale, din anii 1945-1989, opere ale creaţiei şi muncii Poporului Român (8)

in Lecturi la lumina ceaiului

La parter, aflat la 2,5 m de la nivelul solului, fiecare latură formează zone cu spaţii distincte, putînd funcţiona împreună, sau separat.

a) Latura dinspre Piaţa Unirii este dominantă ca dimensiune. Pe această parte se află şi intrarea principală în clădire. De aici pornesc numeroase spaţii, care, prin poziţia lor, preiau axul bulevardului, într-o succesiune de săli şi saloane. Acestea, prin gradarea dimensională şi îmbogăţirea progresivă a arhitecturii interioare, se încheie cu una din cele mai mari săli din Casa Poporului – Sala Unirii -, orientată spre parcul care trebuia să fie pe latura de Vest a frumoasei construcţii.

b) Latura dinspre Calea 13 Septembrie prezintă un hol mare la intrare, finisat cu marmură sculptată, legat de scara monumentală, care duce, la etajul I, spre cabinetele principale. Casa scării este deschisă la toate nivelurile, creînd un spaţiu spectaculos, cu o deschidere de 30 m, dispunînd de galerii şi de un luminator central, care măsoară 27 m în înălţime. În interiorul holului există două saloane pentru primiri, aşezate simetric faţă de intrare.

c) Latura dinspre Rîul Dîmboviţa este, din punctul de vedere al lungimii, egală cu cea descrisă la punctul b), însă prezintă particularitatea că intrarea în clădire nu se află la acelaşi nivel cu uşile de pe celelalte laturi. În această zonă se pătrunde prin două cote inferioare, şi anume: cota -9,00 şi cota -15,00 m. Ambele intrări servesc zonele sălilor de şedinţă. La cota -15,00 se află garderobele şi cantina-restaurant, cu autoservire, iar la cota -9,00 este facilitat accesul în sala de 850 de locuri. În această sală se intră prin două rampe exterioare.

d) Latura dinspre Str. Puişor este orientată spre parc, ea cuprinzînd, în ax, Sala Unirii, iar în dreapta şi în stînga acesteia sînt dispuse saloane cu dimensiuni cuprinse între 400 şi 700 mp. Această zonă este legată, funcţional, de o cramă, la subsol, cu bucătării şi oficii.

Al doilea registru al Casei Poporului cuprinde numai birouri pe toate cele 5 niveluri, cu o înălţime de 4,5 metri. Este în formă de „U”, avînd latura deschisă către zona Puişor. Finisajul este conceput, pe coridoare, din travertin şi marmură, iar în birouri – din lemn. Numărul încăperilor de lucru din toată Casa Poporului se ridică la 440. Acest corp se înalţă de la sol pînă la cota de 56,5 metri.

Al treilea registru este format dintr-un singur corp amplasat doar pe latura dinspre Piaţa Unirii. El are în componenţă 3 săli, aşezate pe o schemă identică pe toate cele 3 niveluri care compun acest corp. Finisajul este din lemn, iar suprafaţa sălilor se întinde pe cca. 300-500 mp. Impunătorul edificiu este rezultatul unui imens efort naţional. Începînd cu proiectarea, execuţia şi terminînd cu utilajele şi materialele folosite, totul este românesc. Au participat la construcţia Casei Poporului muncitori din toate judeţele, întreprinderi de prelucare a lemnului şi pietrei din toată ţara, principalele ministere, fabrici şi centre industriale. În ultima perioadă, pe şantier s-a concentrat munca a peste 17.000 de oameni.

La construirea Casei Poporului s-au folosit materiale de cea mai bună calitate: marmură de Ruşchiţa, Moneasa, Gura Văii, Alun ş.a. Lemnul este de diverse esenţe autohtone, valoroase: nuc, cireş, ulm, stejar, paltin, frasin ş.a.m.d. La ridicarea acestui edificiu a lucrat elita meşterilor în sculptură în piatră şi lemn. Au participat la decorarea impunătoarei clădiri artişti plastici, aceştia executînd zeci de metri pătraţi de luminatoare turnate în aluminiu şi bronz, măşti ornamentale pentru radiatoare, şildurile şi drucărele uşilor monumentale. S-au confecţionat, de asemenea, numeroase candelabre din bronz, alamă şi cristal, care rivalizează, ca şi construcţia Casei Poporului în ansamblul său, cu cele mai îndrăzneţe realizări în domeniu din întreaga lume.

(va urma)

Prof. univ. dr. Gavrilă Sonea

COMENTARII DE LA CITITORI