Contemporanii izvoarelor ce seacă

in Poeme

În tresărirea nopţilor de vară prea tîrzii
Se scurge lin dar abătută
Prea efemera trecere a ceasurilor vii
Printr-o cascadă neîncepută.

Şi vara asta a trecut tăcută
Ca pe un drum de ţară suveran,
Şi iar ciocniţi clepsidra cea făcută
La masa sacrificiului uman.

Şi nu lăsaţi să curgă-n inimi
Nici har şi nici lumină sacră,
Contemporani gheţarilor din lacrimi,
Contemporani izvoarelor ce seacă…

Şi v-aţi făcut vrăjmaşi ai existenţei voastre
Şi-aţi tras hotar de ne-întîlnire
Şi strajă în inimi ca din pietre,
Oşteni de neclintit societăţii seculare…

Preot dr. EMIL NEDELEA CĂRĂMIZARU
(Poezie preluată din volumul „Privind spre Ceruri cu speranţă…“)

COMENTARII DE LA CITITORI