Culorile coborîte din vise

in Poeme

Mai întîi am deschis ochii şi am văzut cerul albastru,
lumina soarelui se odihnea lîngă sufletul meu, pe pervaz
Calul măiastru
zbura prin inimă, în extaz

A trecut pe lîngă mine ca un glonţ viitorul
şi mi-a îmbrăţişat zbaterile, cuvîntul,
în inimă-mi fîlfîia Tricolorul
şi eram mai înalt decît vîntul

Aveam un motiv să fiu, să devin
un dor pe ferestrele ochilor
Coborau din cerul altminteri senin
umbrele trecătoare ale plopilor

Mai tîrziu, din inima cu uşile închise
i-am cerut uitării un strop de răgaz,
culorile coborîte din vise
se amestecaseră cu sufletul meu, în extaz

Adi Sfinteş, 26-27 iunie 2016

COMENTARII DE LA CITITORI