Cum au murit oamenii celebri… (103)

in Lecturi la lumina ceaiului

* * *
SOCRATE
Filosof grec
Data morţii: 399 î.Chr. (la 69 de ani)
Cauza: sinucidere impusă
Locul: Atena (Grecia)
Înhumat: Atena
Platon, discipol al lui Socrate, relatează, în Phaidon, cum a murit maestrul său, condamnat să bea cucută pentru impietate şi coruperea tineretului…
Mai întîi, Socrate şi-a îndepărtat soţia, pe arţăgoasa Xantipa, pe care nu mai suporta s-o vadă cum îşi etala durerea. Apoi, a discutat cu discipolii săi despre nemurirea sufletului, după care s-a îmbăiat. Odată toaleta terminată, a chemat executorul, care i-a dat cucuta. „A băut otrava cu un calm şi o împăcare de admirat.[…] apoi, s-a plimbat, nerăbdător, încoace şi încolo. La un moment dat, ne-a spus că simte o greutate în picioare şi s-a întins în pat, pe spate, cum îl sfătuise cel care îi dăduse otrava. Atunci, acesta s-a apropiat de el şi, după ce i-a examinat, la anumite intervale, picioarele, i-a strîns cu putere degetele de la un picior, întrebîndu-l dacă simte. Socrate a răspuns că nu simte nimic. După aceea, l-a strîns ceva mai sus, de pulpe, şi apoi tot mai sus, arătîndu-ne astfel cum Socrate devenea din ce în ce mai rece şi cum înţepenea. L-a atins din nou şi ne-a spus că atunci cînd îi va fi cuprinsă şi inima, Socrate ne va părăsi.
La un moment dat, Socrate şi-a scos mantia şi a rostit:
– Criton – şi acestea au fost ultimele sale cuvinte –, îi datoram lui Asclepios un cocoş, să nu uiţi să-i dai datoria.
– Aşa vom face, dar gîndeşte-te dacă nu mai ai ceva să ne spui…
Socrate n-a mai răspuns şi, o clipă după aceea, l-a cuprins un fior. Atunci, Criton i-a scos mantia de tot, şi a observat că privirea lui Socrate era fixă“.
Socrate îi promisese un cocoş lui Asclepios, zeul Medicinei, dacă îl va tămădui de o boală; moartea l-a eliberat de toate bolile.
* * *
SOFOCLE
Poet tragic grec
Data morţii: 406 î.Chr.
Cauza: bucurie
Locul: Atena (Grecia)
Înhumat: Atena
Într-o zi, Sofocle, autor a peste o sută de piese – din care se cunosc doar şapte – a prezentat o tragedie la un concurs de versuri. Anunţarea rezultatului concursului întîrziind, Sofocle a aşteptat cu nerăbdare. Cînd, în sfîrşit, rezultatele au fost făcute cunoscute şi Sofocle a aflat că piesa lui întrunise toate sufragiile, emoţia i-a fost atît de puternică, încît i-a pricinuit moartea.
* * *
SOUFFLOT
(Jacques Germain)
Arhitect francez
Data morţii: 29 august 1780 (la 67 de ani)
Cauza: depresie
Locul: Paris (Franţa)
Înhumat: Panteon, Paris
Arhitectul Bisericii Sainte-Geneviève, devenită Panteon, a murit – se spune – de supărare, din cauza criticilor aduse lucrării sale. Pentru a-i da eleganţă şi luminozitate, el renunţase la tamburul cupolei, care se sprijinea pe patru grupuri de coloane. S-a considerat însă că aceste patru reazeme nu erau suficiente pentru o asemenea greutate, şi construcţia a fost criticată. Soufflot a făcut o depresie, care i-a adus sfîrşitul înainte de a fi terminat monumentul. Atunci cînd în paramentul stîlpilor au început să apară, într-adevăr, fisuri, el nu mai era… Locul de veci a lui Soufflot se află în monumentul de la care i s-a tras moartea.
* * *
SOUTINE (Chaim)
Pictor francez
Data morţii: 9 august 1943 (la 50 de ani)
Cauza: ulcer perforat
Locul: Paris (Franţa)
Înhumat: Cimitirul Montparnasse, Paris
După ce scăpase, ca prin urechile acului, de a fi arestat de Gestapo, Soutine a părăsit Parisul şi s-a ascuns, timp de doi ani, în Touraine, la Champigny-sur-Vende, împreună cu patenera sa, Marie-Berthe Aurenche. Acolo, ulcerul i s-a agravat, devenind absolut necesară o intervenţie chirurgicală într-un spital din Paris. Ca să poată să treacă de controale, Soutine a făcut drumul de la Chinon la Paris ascuns într-un furgon militar. A fost operat de ulcer perforat, dar era prea tîrziu. Înaintea ultimei clipe a strigat: „Vreau să fiu bărbierit. Nu vreau să-mi fac intrarea pe lumea cealaltă cu o barbă neîngrijită“. Doar cinci persoane, printre care Jean Cocteau şi Pablo Picasso, au fost la înmormîntarea pictorului, în Cimitirul Montparnasse.

(va urma)
Isabelle Bricard

COMENTARII DE LA CITITORI