Cum au murit oamenii celebri… (110)

in Lecturi la lumina ceaiului

* * *
Să-i dăm Cezarului…
Cu doi ani înaintea morţii, la 1 octombrie 1836, Talleyrand, scrisese – sub denumirea de Manifest – un fel de testament moral, în care se pot citi aceste rînduri: „Pus de Bonaparte însuşi să optez între Franţa şi el, am făcut alegerea pe care mi-o impuneau cele mai imperioase îndatoriri ale mele, regretînd însă că nu mai puteam, ca în trecut, să nu fac, în adîncul sufletului meu, deosebirea între interesele ţării mele şi interesele lui. Aceasta nu înseamnă că nu-mi voi aminti pînă în ultimul meu ceas că el a fost binefăcătorul meu; căci averea pe care o las nepoţilor mei i-o datorez, în mare parte, lui. Nepoţii mei nu numai că nu trebuie să-l uite niciodată, dar trebuie să-i facă şi pe copiii lor să ştie […], pentru ca, dacă vreodată un om cu numele de Bonaparte va fi să aibă nevoie de ajutor ori sprijin, moştenitorii mei direcţi sau urmaşii lor să-i ofere tot ce le va sta în putinţă ca să-l ajute“.
* * *
TALMA
(François-Joseph)
Actor francez
Data morţii: 19 octombrie 1826 (la 63 de ani)
Cauza: cancer la intestin
Locul: Strada Tour-des-Dames, Paris (Franţa)
Înhumat: Cimitirul Pere-Lachaise, Paris
Nevrînd să „renege arta căreia îşi datora renumele“, Talma a refuzat asistenţa religioasă şi a murit murmurînd: „Voltaire… Ca Voltaire!“ Debutase, în urmă cu treizeci şi nouă de ani, într-o piesă de Voltaire – Mahomet – la Comedia Franceză, unde se păstrează şi astăzi, conservată în alcool, o părticică din inima sa.
* * *
TEMISTOCLE
Om de stat atenian
Data morţii: anul 460 î. Chr. (la 35 de ani)
Cauza: sinucidere
Locul: Magnezia (Turcia)
Înhumat: Magnezia
Ostracizat, învingătorul de la Salamina căută refugiu la regele Persiei, duşman al Atenei. Declarat de atenieni trădător, Temistocle s-a sinucis – dacă dăm crezare istoricilor Antichităţii – bînd o cupă plină cu sînge de taur, care, coagulîndu-se în vene, i-a provocat moartea fulgerător. Mai tîrziu, mulţi istorici au pus sub semnul întrebării această sinucidere, părîndu-li-se imposibilă otrăvirea cu sînge de taur. Astăzi însă, dacă se au în vedere unele date noi privind ptomainele – alcaloizi proveniţi din descompunerea substanţelor organice – felul în care s-a sinucis Temistocle devine plauzibil.
* * *
TENCIN
(Claudine Alexandrine Guérin, marchiză de)
Literată franceză
Data morţii: decembrie 1749 (la 67 de ani)
Cauza: boală neprecizată
Locul: Paris (Franţa)
Înhumată: Biserica Saint-Eustache, Paris
Doamna de Tencin, care avusese cîţiva amanţi şi un copil natural, pe enciclopedistul D’Alembert – pe care, însă, nu l-a recunoscut niciodată – i-a spus preotului care venise s-o spovedească: „Am fost tînără, am fost frumoasă; aşa mi s-a spus şi eu am crezut; restul, judecaţi-1 dumneavoastră!“. A murit aşa cum a trăit, ca o femeie de spirit.

(va urma)
Isabelle Bricard

COMENTARII DE LA CITITORI