Cum au murit oamenii celebri… (85)

in Lecturi la lumina ceaiului

* * *

RASPUTIN

(Grigori Efimovici Novih, zis)

Călugăr şi aventurier rus

Data morţii: 16 decembrie 1916 (la 44 de ani)

Cauza: otrăvit, împuşcat şi înecat

Locul: Sankt-Petersburg (Rusia)

Înhumat: Capela de la Ţarskoe Selo, lîngă Sankt-Petersburg; ulterior, a fost ars.

La sfîrşitul anului 1916, în anturajul ţarului a început să acţioneze un grup conspirativ condus de prinţul Felix Iusupov, avînd drept scop să scape Curtea de Rasputin, acel călugăr desfrînat şi atotputernic, căruia nu i se putea, totuşi, tăgădui darul de vindecător. Pe 16 decembrie, nebănuind nimic, Rasputin a răspuns unei invitaţii a prinţului Iusupov şi s-a dus la palatul acestuia, Moika, la un chef. A băut fără, să clipească, vin de Madera otrăvit şi s-a delectat cu cofeturi aromate cu cianură de potasiu: două ore mai tîrziu, părea să se simtă excelent! Atunci, Iusupov s-a hotărît să grăbească lucrurile şi l-a împuşcat pe la spate cu un revolver. Rasputin s-a prăvălit cu faţa în jos pe o blană de urs alb. După ce l-au aruncat, cu chiu cu vai, pe un divan, i-au închis ochii. Unul dintre conspiratori, doctorul Lazovert, i-a luat pulsul şi a anunţat victorios: „E mort!“ Diagnostic prematur, căci, o jumătate de oră mai tîrziu, „cadavrul“ şi-a revenit brusc în simţiri şi l-a înhăţat cu nădejde pe Iusupov. Prinţul a reuşit să se smulgă din mîinile acestuia. Rasputin a luat-o atunci la fugă prin curtea palatului, urlînd: „Felix! Felix! Las’ că-i spun eu ţarinei!“. Puriskievici a fugit după el şi a tras cîteva focuri de revolver; Rasputin s-a prăbuşit, în cele din urmă, în zăpadă, lovit de 4 gloanţe, dintre care unul în cap. Corpul i-a fost adus în palat, unde conspiratorii şi-au dat frîu liber urii, lovindu-l şi mutilîndu-1. După 3 zile, cînd trupul i-a fost examinat, s-a constatat că i se scosese un ochi şi că testiculele îi fuseseră strivite. În sfîrşit, înfăşurat într-o cuvertură şi legat, călugărul a fost aruncat în Neva printr-o copcă făcută în gheaţă. De fapt, Rasputin supravieţuise cianurii, gloanţelor şi loviturilor, şi era viu cînd a fost aruncat în apă. După cum s-a văzut la autopsie, a murit înecat, după ce reuşise să-şi elibereze o mînă!

Cînd voi muri eu – profeţise Rasputin – Rusia va cădea în ghearele diavolului!“ La mai puţin de 3 luni după moartea lui, a izbucnit revoluţia bolşevică şi ţarul a abdicat.

* * *

RAVACHOL

(François Claudius Koenigstein, zis)

Anarhist francez, a comis crime de drept comun şi mai multe atentate

Data morţii: 11 iulie 1892 (la 33 de ani)

Cauza: ghilotinat

Locul: Montbrison (Franţa)

Înhumat: nu se cunoaşte locul

Ravachol a asistat nepăsător la propriul proces, ieşind din muţenie doar pentru a declara, atunci cînd avocatul său contesta vreo învinuire: „Discuţia e inutilă, eu sînt făptaşul!“ La sfîrşitul procesului, a rostit în faţa juraţilor o profesiune de credinţă anarhistă: „Societatea e putredă. În ateliere, în mine şi la ţară trudesc şi se chinuiesc fiinţe omeneşti care nu pot spera nici la a mia parte din roadele muncii lor; sînt femei care mor de foame şi copii care nu au nici măcar pîine. Şi alături de această mizerie cumplită, vedem burghezi îmbuibaţi, ducînd o viaţă de plăceri şi răspunzînd cu un rîs dispreţuitor lacrimilor celor flămînzi…“ În ziua execuţiei, Ravachol era foarte categoric, ameninţînd chiar cu blasfemia, cînd preotul îşi oferise serviciile, aşa cum era obiceiul, pînă la eşafod: „Există înmormîntări civile, eu vreau o execuţie civilă.“ A urcat pe eşafod cîntînd „ca un copil care vrea să-şi alunge frica“:

Fericit de vrei să fii, pentru numele lui Dumnezeu,

În ştreang pune-ţi proprietarul

Pe popi spintecă-i în două…

Cu capul sub cuţitul ghilotinei, a fost auzit strigînd: „Trăiască re…“

(va urma)

Isabelle Bricard

COMENTARII DE LA CITITORI