CUM SĂ NE ÎMPĂRTĂŞIM CU CHRISTOS (2)

in Pagină creştină

Cine are viaţă curată, neprihănită; cine are ştiinţa gîndului său curată; cine nu are impedimente canonice şi este dezlegat de duhovnic poate să se împărtăşească. (Ne vorbeşte Părintele Cleopa, vol.2, p.23) Dacă nu-i vrednic cineva, nici o dată pe an să nu se împărtăşească (Sfîntul Ioan Gură de Aur, Cuvîntul 53) şi voi, preoţilor, care daţi Preacuratele Taine, nu mică muncă zace asupra voastră dacă ştiţi pe cineva nevrednic, de-l veţi împărtăşi…
Şi dacă păcătosul s-a curăţit şi dacă s-a pregătit după rînduiala canonică a Bisericii lui Christos prin mărturisire şi a făcut canonul cuvenit, să se apropie cu frică şi cu cutremur.
Călugării, dacă le dă voie duhovnicul, se pot împărtăşi cel mai rar la 40 de zile, cel mai potrivit o dată pe lună. Dar avem vreun temei la Sfinţii Părinţi pentru împărtăşirea la 40 de zile? Sfîntul Simion al Tesalonicului zice că o dată la 40 de zile fiecare să se pregătească şi să se împărtăşească, dacă nu are vreo oprire canonică. (Ne vorbeşte Părintele Cleopa, voi. 2, p.25)
În post, înainte de împărtăşire, cel puţin 3 zile să nu bei vin şi să nu mănînci cu untdelemn, în afara postului fără o săptămînă de post sau măcar 3 zile nu te poţi împărtăşi şi fără mîncare cu ulei şi vin. (Ne vorbeşte Părintele Cleopa, vol.2, p.24)
Sfîntul Ioan Gură de Aur le recomandă credincioşilor că se pot împărtăşi cel mai des de douăsprezece ori pe an, la cele douăsprezece Praznice împărăteşti, însă cu frică şi cu cutremur, ca să nu luăm osîndă în loc de hrană şi moarte în loc de viaţă. (Împărţire de grîu, Cuvîntul 53 şi 54)
„Astfel, oricine va mînca pîinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie va fi vinovat faţă de trupul şi sîngele Domnului.” (I Corinteni 11, 27)

Sfîrşit

COMENTARII DE LA CITITORI