Cuvinte din Istorie folosite în mod eronat (1)

in Lecturi la lumina ceaiului

Există un număr suprinzător de mare de cuvinte din istorie pe care foarte mulţi dintre noi le folosesc în mod eronat sau cu sens denaturat. Un bun exemplu ar fi nirvana. Sensul în care este folosit este cel de „rai”, „paradis”, dar termenul de origine budistă semnifică, de fapt, eliberarea din ciclul nesfîrşit de reîncarnări, care aduc adesea suferinţă în existenţa oamenilor şi dobîndirea unei stări de binecuvîntare absolută. Se referă şi la dobîndirea celui mai înalt grad de înţelepciune, care eliberează individul de dorinţele lumeşti şi de durere. Este, într-adevăr, comparabil cu ajungerea în paradis, dar cuvîntul nu este sinonim cu acesta.

Fariseu

Închipuiţii aceia de farisei! Cel puţin aşa cred mulţi oameni că sînt descrişi de Biblie, motiv pentru care termenul de „fariseu“ este folosit astăzi pentru a desemna o persoană ipocrită şi încrezută. Dar nu este o definiţie tocmai exactă. Fariseii – numele însemna „separatişti“ sau „cei separaţi“ – reprezentau o sectă iudaică. Aceasta propovăduia adeziunea strictă la tradiţiile şi practicile religioase evreieşti. Mambrii ei luau cuvîntul Bibiliei ad litteram şi, chiar dacă unii contemporani criticau zelul lor excesiv privind legea iudaică, erau totuşi respectaţi pentru faptul că doreau să ajute oamenii din toate păturile sociale să studieze Legea lui Moise. Rivalii lor, numiţi saduchei, erau în mare parte aristocraţi şi prelaţi. Fariseii erau cunoscuţi şi pentru refuzul lor de a se închina stăpînirii romane. Dar erau ei, oare, încrezuţi? În Evanghelia după Luca, fariseii erau furioşi pe Isus pentru că vindecase un bolnav paralizat chiar într-o zi de Sabat. Privit din altă perspectivă, acest lucru demonstra că ei îşi urmau credinţa şi condamnau încălcarea Legii. De altfel, portretizarea biblică a fariseilor este ceva mai nuanţată decît pare la prima vedere. De exemplu, un fariseu respectat, numit Gamaliel, intervine în timpul unei judecăţi pentru a-i salva pe doi dintre apostoli, aşa cum este relatat în „Faptele apostolilor “, în cea de a cincea carte a Noului Testament, scrisă tot de Luca. Talmudul, o intrepretare acceptată a Torei scrisă de farisei, condamnă, de asemenea, ipocrizia. Fariseii au fost singura sectă evreiească care a supravieţuit căderii Cetăţii Ierusalimului în anul 70 şi care a pus astfel bazele iudaismului modern.

(va urma)

COMENTARII DE LA CITITORI