De ce sînt revoltat?

in Lecturi la lumina ceaiului

Nu se cuvine să te necăjeşti din orice fleac, pentru că lumea este aşa cum este, cu bune şi cu rele. Niciodată nu o să afli de ce ţie îţi merge rău, iar celui de lîngă tine, bine. Sau invers. Toată viaţa am muncit, ca să am bani, aşa cum cred că îşi doreşte fiecare, dar nu am reuşit decît să-mi duc zilele de azi pe mîine, dator, mereu, la prieteni, sau la bănci, spre deosebire de unii politicieni, care au devastat ţara şi s-au îmbogăţit peste măsură. În asentimentul meu sînt, cu siguranţă, milioane de români. Da, sînt revoltat de tot ceea ce se întîmplă în această ţară, fiindcă prea mult am suferit, însă fără să-mi trădez demnitatea. M-am străduit să fiu un bun cetăţean, să plătesc statului impozite peste impozite, deşi acesta nu face decît să ne sfideze, prin tot felul de legi aberante, date în dorul lelii, de nişte politruci incompetenţi, care ne-au minţit şi ne-au trădat, de mai bine de 24 de ani. Aceşti indivizi au sfidat regulile democraţiei, pentru a-şi umple buzunarele. Chiar dacă ar fi traşi în ţeapă, tot n-ar plăti îndeajuns pentru jaful pe care l-au făcut. Iată, aşadar, de unde porneşte revolta mea – din pricina acestor molii cu chip de oameni, care, aidoma omizilor, s-au întins şi au devastat această ţară, numită, cît de frumos, ,,Grădina Maicii Domnului”. Cînd, oare, aceşti hidoşi vor dispărea, definitiv, de pe eşichierul politic, pentru ca, în locul lor, să vină oameni capabili să ne conducă, să vegheze la bunăstarea Poporului Român şi să clădească adevărata democraţie românească?

Astăzi, care mai de care te fură, de la şoferul de taxi, sau parcagiu pînă la cel mai cunoscut mahăr de pe plaiurile mioritice – omul politic. ,,Viermii” din înalta clasă politică tot colcăie printre noi, în maşini cu geamuri întunecate – de teamă să nu li se vadă mutrele buhăite de osînzile traiului îmburghezit, de pe urma muncii obidiţilor din această ţară. Lichelele fără scrupule ar face orice, numai să nu-i scape din ghiare pe oropsiţii sorţii, mulţi dintre ei analfabeţi, care, pentru o pungă de mălai, sînt dispuşi să-şi lase soarta în mîinile acestor călăi ai prezentului – unul al morţii, al crimei şi al terorii în faţa zilei de mîine.

De ce se întîmplă asemenea grozăvii? Pentru că aceia care ne conduc ţara nu dau socoteală în faţa Justiţiei, deşi încalcă, în mod grosolan, demnitatea naţională. În aceste condiţii, ce-ar trebui să ştie întreg poporul? Să nu dispere, să se unească, pentru democraţie şi apărarea statului de drept, şi să nu mai aplece urechea la vorbele mincinoase ale politicienilor. Să se încreadă în propriile forţe şi să spere că vor veni vremuri mai bune. Dar nu cu trîntorii pe care-i avem în fruntea ţării, care nu ştiu decît să-şi dea cu părerea şi să se înmulţească precum lăcustele, întru moartea sigură a Naţiunii Române. Aleşii noştri trebuie să-şi slujească poporul, şi nu să-şi urmărească interesele murdare!

Ion Machidon,

Preşedintele Cenaclului ,,Amurg sentimental”

COMENTARII DE LA CITITORI