DE LA ESZTERGOM LA OHRID – DESCOPERIREA ISTORIEI (2)

in Lecturi la lumina ceaiului

Surpriza de a întîlni un aerodrom în mijlocul munţilor, într-o Macedonie declarată ca fiind printre cele mai sărace ţări din Europa, mă siderează. Care o fi adevărul?…Sîntem cazaţi la un hotel de 4 stele, „Metropol“, cu dotări excepţionale. Aflu că acest hotel, la fel ca altele, de acelaşi nivel, a fost dat în folosinţă în 1988, deci, în timpul regimului socialist iugoslav… Împreună cu grupul nostru de români se cazează şi un masiv grup de turişti americani. Aceasta e dovada că macedonenii ştiu să-şi vîndă produsul turistic. Preţurile sînt cît se poate de rezonabile. O cameră la hotelul cel mai scump costă 70 de euro pe zi şi include micul dejun şi cina. Aşa după cum am arătat, peisajul oferit de Lacul tectonic Ohrid este unic în lume. O întindere de apă de 30 km lungime şi 10 km lăţime, înconjurată de munţi cu înălţimi de 2.000 m, între care cel mai înalt este Galicica, de unde pornesc izvoare limpezi ce asigură apa pentru cele două mari lacuri: Ohrid şi Prespa, ambele ocrotite de UNESCO. Există o circulaţie naturală a apelor. Lacul Prespa se varsă în Lacul Ohrid, în dreptul Mînăstirii Sf. Naum, iar, la Struga, apele, de o limpezime de cristal, dau naştere Fluviului Drin, care îşi urmează cursul prin teritoriul albanez şi se varsă în Adriatica… Lacurile Prespa şi Ohrid despart 3 ţări balcanice: Grecia, Albania şi Macedonia (fosta republică iugoslavă, FRYM).

Scoicile din Lacul Ohrid dau naştere unor perle unice în lume prin calitatea lor, iar din solzii unei specii rare de peşti, localnicii au învăţat, de milenii, să confecţioneze „perlele de Ohrid”. Macedonia, cu frumuseţile ei naturale, a fost viu disputată în istoria ei multimilenară. Din cele mai vechi timpuri a fost locuită de triburi ilirice şi tracice, înrudite cu geţii şi dacii, care au fost cucerite, la un moment dat, de greci şi, mai apoi, de romani. Prin romanizare, unele triburi tracice au dat naştere aromânilor, adică românilor sud-dunăreni. Teoria lui Roesler, potrivit căruia aceşti aromâni, prin transhumanţă, ar fi venit în nordul Dunării şi ar fi dat naştere Poporului Român, cade de la sine, dovedindu-se astăzi, cu izvoare istorice de necontestat, că a existat un Imperiu şi un Regat Dac, a cărui populaţie, prin romanizare, în urma cuceririi romane, a generat cea mai viguroasă ramură a Poporului Român. În mod firesc, aromânii şi românii nord-dunăreni, datorită comunităţii de limbă şi de neam, au intrat în contact, formînd o cultură ce a învins timpul. Atît aromânii, cît şi românii sînt paleocreştini, datorită legăturilor cu Byzanţul, din Secolele IV-VIII, pînă la aşezarea slavilor şi bulgarilor. Chiril şi Metodiu, Apostolii slavilor, i-au creştinat pe bulgari şi alte popoare sud-slavice, au creat alfabetul chirilic, potrivit limbii slavone, care a devenit o limbă sfîntă. Istoria a făcut ca românii creştini-ortodocşi să adopte, vreme de sute de ani, limba slavonă în biserică şi alfabetul chirilic în cancelariile domneşti. În vechime, Mitropolia Ţării Româneşti a ţinut de Patriarhia Orhidului. Iată ce multe fapte şi întîmplări istorice îi leagă pe români de Ohrid… Între Secolele IX şi XIII, aromânii şi bulgarii au avut o istorie comună şi au întemeiat Imperiul Asăneştilor. După căderea acestei formaţiuni statale, în Macedonia au înaintat sîrbii, care au stăpînit-o pînă la anul 1389, cînd Regatul Sîrb a fost desfiinţat de turci.

2

Mînăstirea Sf. Naum, lăcaş datînd de la anul 900

Dar, chiar şi în aceste vitrege condiţii, aromânii au supravieţuit, păstrîndu-şi limba, religia, obiceiurile şi averile. La Moscopolie a existat cea mai prosperă aşezare aromână din Balcani, care, la 1790, a fost trecută prin foc şi sabie de turcii Paşei din Ianina… O nouă trezire la viaţă a Macedoniei a avut loc în anii 1877-1878, în vremea Războiului ruso-româno-turc. În urma Congresului de Pace de la Berlin, România s-a întregit cu Dobrogea, dar a fost obligată la un schimb de populaţie. Mulţi aromâni s-au aşezat în România. Din nefericire, aromânii rămaşi în Pind, Macedonia, Albania şi Bulgaria, circa 2 milioane, şi-au pierdut drepturile strămoşeşti. Chiar şi acum, în condiţiile integrării europene, România nu face nimic pentru sprijinirea aromânilor şi nu o fac nici măcar aromânii din România. Nu l-am auzit niciodată pe Gigi Becali, care are pretenţia să se compare cu Mihai Viteazul, scoţînd măcar un cuvînt de îmbărbătare pentru fraţii lui de sînge din Balcani…care nu au dreptul să aibă şcoli, biserici şi să-şi folosească limba maternă… Şi totuşi, la Ohrid am întîlnit aromâni şi am discutat cu ei în limba română. Aveau lacrimi în ochi. Categoric lucru, Macedonia (FRYM) este un mozaic etnic, iar existenţa acesteia depinde de interesele Marilor Puteri, care bine ar face să se stingă, pentru totdeauna, acest butoi cu pulbere al Balcanilor. O aromâncă, din Skopje, m-a întrebat cu emoţie: de ce au fost împuşcaţi Ceauşescu şi soţia lui?… I-am răspuns că sacrificatul din Crăciunul lui 1989 a fost victima Serviciilor de Spionaj străine… Aromânca mi-a dat dreptate, deoarece era convinsă că tot Serviciile de Spionaj au destrămat şi Iugoslavia. ,,O duceam mult mai bine în vremea lui Tito”, m-a lămurit cosîngeana mea din inima Balcanilor… Acolo, în inima Balcanilor, la Struga, pe malul mirific al Ohridului, în anii ’70, şi-au dat întîlnire, la festivaluri de poezie, marii poeţi Nichita Stănescu, Vasko Popa, Corneliu Vadim Tudor şi Adrian Păunescu… Ce vremuri de neuitat!

Sfîrşit

FLORIN lORDACHE

(Fragment din romanul ,,Aseară, la Mărioara”)

COMENTARII DE LA CITITORI