De profundis: Noi, tracii, sîntem Europa! (4)

in Lecturi la lumina ceaiului

Popoarele şi statele din Răsăritul Europei au un ascendent istoric asupra Occidentului naiv şi generos pînă la sinucidere: noi am… cunoscut pe pielea noastră fiara apocaliptică numită marxism, avem experienţa deceniilor de ateism instituţionalizat, experienţa luptei de clasă, această invenţie criminală care a decimat elitele din Estul Europei!
Ceea ce s-a numit în 1989 „căderea comunismului” a fost de fapt o diversiune, o înşelătorie de mare anvergură, o manevră de regrupare a forţelor anti-creştine, anti-naţionaliste, bolşevice, cominterniste, al căror plan s-a năruit dinaintea rezistenţei noastre, a est-europenilor. Am rezistat după 1945 la încercările şi presiunile cominterniste de a discredita valorile de bază ale omenirii, ale Europei: familia, Patria şi credinţa în Dumnezeu! Valori pe care fraţii noştri din Apus sînt azi pe cale să le abandoneze, cedînd „fără luptă” în faţa noilor marxişti, a noilor cominternişti, a noilor bolşevici, reciclaţi în campioni ai statului de drept, ai drepturilor omului şi ai altor drepturi, într-o încercare disperată de a scoate din mintea omului sentimentul datoriei, al datoriilor cu care te încarcă condiţia de om. Ce n-au reuşit să facă în Europa de Răsărit, încearcă neo-marxiştii să facă acum în Europa de Apus. Şi reuşesc. Sînt pe cale să reuşească. Occidentul are nevoie de noi, est-europenii, ca de aer. Sînt fraţii noştri care s-au lăsat amăgiţi de sloganuri mincinoase, au fost trădaţi de elita lor politică şi intelectuală şi au acceptat discreditarea necondiţionată a valorilor care definesc dintotdeauna condiţia umană. Ce se întîmplă acum în Europa, în Europa Occidentală în primul rînd, nu poate fi înţeles decît ca o nouă încercare a aceluiaşi marxism diabolic de a subjuga întrega planetă. N-au reuşit sub lozinca dictaturii proletariatului în Europa de Est, şi se lansează acum într-o nouă încercare, cu alte sloganuri mincinoase, cu alte tertipuri ideologice, mizînd pe credulitatea firească a oamenilor normali, cinstiţi. Strategii acestei politici criminale au înţeles foarte bine cît de mult contează pentru noi, oamenii normali, Familia, Patria şi Dumnezeu. Au înţeles că aceste entităţi sfinte, intangibile: Familia, Patria şi Dumnezeu, le stau în cale şi le zădărnicesc toate eforturile. Atacul concertat asupra acestor valori demască esenţa diabolică a Noii (Dez-) Ordini Mondiale. Credinţa noastră în Dumnezeu nu este completă, autentică, dacă nu pricepem cît de real este nu numai bunul Dumnezeu, ci şi Diavolul la care se închină stăpînii de azi ai Planetei, stăpînii vremelnici, trecători, pasageri ai Europei. Depinde de noi să le împuţinăm zilele, să le curmăm dictatura, dictatura banului măsluit, a egoismului devastator, a imoralităţii şi corupţiei generalizate, a ateismului agresiv, instituţionalizat ca politică de stat. Fraţii noştri din Apus au fost îngenuncheaţi, au fost zdruncinaţi la minte de „religia drepturilor omului” şi şi-au pierdut simţul datoriei, al obligaţiilor cu care te încarcă condiţia de om, de european, de creştin. Au căzut tragic de uşor în capcanele diavoleşti ale „corectitudinii politice”, ale feluritelor ISM-E cu care şi-au pervertit viziunea asupra lumii, asupra lui Dumnezeu. Asupra lor înşişi. Este rîndul Europei Orientale să intervină salvator pentru întreaga Europă. Se împlineşte astfel profeţia lui Mircea Eliade, care, în diverse ocazii, a vorbit despre resurecţia normalităţii în Europa graţie valorilor pe care Europa de Răsărit a reuşit să le păstreze, să le salveze, în confruntarea directă pe care a avut-o cu marxismul real, cu dictatura ateismului de stat, a lepădării de familie şi Patrie. Năvala recentă a sute de mii de afro-asiatici, bine coordonată de la Berlin şi Bruxelles, a fost momentul cînd apele s-au ales şi a devenit evidentă existenţa a două Europe, una muribundă, pe cale de a-şi pierde definitiv identitatea genetică şi pofta de viaţă, o Europă trădată, vîndută, şi alta, Europa răsăriteană, de care se leagă ultimele speranţe ale oricărui voitor de bine pentru lumea creştină, pentru ideea europeană. Am ajuns la o răscruce, probabil ultima, iar alegerea noastră este decisivă pentru reuşita planului divin pe care Dumnezeu îl are cu noi, oamenii, făpturi zămislite „după chipul şi asemănarea Lui”.

(va urma)
ION COJA

COMENTARII DE LA CITITORI