De profundis: Noi, tracii, sîntem Europa! (5)

in Lecturi la lumina ceaiului

Deja în Occidentul cîndva port-drapel al civilizaţiei europene s-au făcut primii paşi în direcţia greşită, paşi nesăbuiţi spre dezastru planetar, spre aneantizarea raselor şi a neamurilor, spre uniformizarea numită globalizare, spre prăbuşirea spirituală numită multi-culturalism…
Oameni buni,
Existenţa raselor umane, a naţiunilor, a limbilor şi tradiţiilor de tot felul este podoaba cea mai de preţ a Planetei noastre, este marele cîştig cu care omenirea se alege după mii de ani de istorie zbuciumată. A concepe şi a declanşa o vastă acţiune de metisare a omenirii, de abandonare a propriei istorii naţionale, a propriilor tradiţii, constituie o crimă de proporţii nemaiîntîlnite în istorie. E o formă de genocid care vizează întreaga omenire, este o încercare de a anula esenţa fiinţei umane, o încercare de de naturare şi de de generare a urmaşilor noştri, a omenirii viitoare, de peste cîteva generaţii. De această crimă se fac vinovaţi strategii de la Bruxelles şi ideologii care îi slugăresc. Planul nebunesc, drăcesc, conceput sau acceptat în cancelariile europene ţinteşte apariţia unor fiinţe lipsite de sentimentul apartenenţei la o istorie naţională, fiinţe depersonalizate, fiinţe „multi-rasiale” incapabile să se revendice de la o tradiţie naţională, de la o istorie. Roboţi lipsiţi de sentimentul datoriei faţă de înaintaşi, faţă de urmaşi. Ne-oameni lipsiţi de înaintaşi, lipsiţi de urmaşi. Rătăcitori fără nici o ţintă prin haosul care este pe cale să se instaureze discreţionar pe mîndra noastră Planetă.
Undeva, fiare cu chip de om au pus la punct o strategie de dezumanizare a Planetei. De secole lucrează cu tenacitate şi profesionalism la prăbuşirea umanităţii, a omului ca purtător al demnităţii de fiinţă care a încununat creaţia Domnului în întregul Univers. Fără Dumnezeu, fără Neam şi fără Ţară, aceşti dezrădăcinaţi, aceşti anti-oameni, au pus gînd rău temeliilor noastre: familie, Patrie, Dumnezeu! Din adîncul veacurilor se ridică însă vocea conştiinţei trace, a conştiinţei celor care au făurit propriu-zis Europa şi spiritul european ca pe un model de împlinire a Omului, model oferit cu generozitate întregii Omeniri. Nu mai putem sta deoparte! Fraţii noştri din Occident şi-au pierdut busola şi rătăcesc fără ţintă, epuizaţi în conflicte în care s-au lăsat tărîţi de guvernanţi iresponsabili, lipsiţi de sentimentul solidarităţii umane, europene. Nu mai putem asista ca nişte somnambuli la pregătirile care se fac pentru abatorizarea Occidentului, a creştinătăţii. Destul! Destul cu pervertirea diabolică a Europei, a misiunii noastre!

(va urma)
ION COJA

COMENTARII DE LA CITITORI