De profundis: Noi, tracii, sîntem Europa! (6)

in Lecturi la lumina ceaiului

Omenirea nu poate exista mai departe decît ca un spaţiu în care fiecare rasă, fiecare neam, fiecare popor, îşi poate desăvîrşi şi împlini personalitatea sa distinctă, chipul în ideal inconfundabil cu care Dumnezeu ne-a slobozit în lumina Soarelui ca să-i purtăm chipul, ca să existăm, să facem istorie, nu unii împotriva altora, ci într-o concordie şi armonie universală, atotpămînteană, a popoarelor, a etniilor, aceste unicate stilistice, spirituale, cu care istoria a încununat milenii de acumulări lente şi trainice, irepetabile. Este inadmisibil ca oamenii să se îngrijească de salvarea de la pieire a feluritelor specii de plante şi de animale, iar în acelaşi timp să asiste nepăsători la dispariţia unor culturi, a unor graiuri, a unor etnii. Nu este logic admisibil să fim preocupaţi de puritatea raselor la cîini şi cai, iar raselor şi etniilor umane să le pregătim ori să le acceptăm dispariţia, disoluţia într-un mixtum compositum indistinct al neamurilor, al raselor. Este evident că acest proiect criminal, diabolic, îi vizează în primul rînd pe europeni, pe „albi”, pe creştini, a căror demografie a fost deja sever afectată în ultimul secol prin războaie mondiale fratricide, minuţios planificate, prin politici de descurajare a natalităţii, a creşterii demografice. În final, însă, demenţii care au acaparat puterea economică şi militară visează la o omenire uniformizată, fără elite, fără idealuri, incapabilă să se opună dictaturii diavolului. Cine sînt nebunii care nu iubesc polifonia şi policromia lumii create de bunul Dumnezeu?! Cine sînt monştrii aflaţi „la butoane”, care împing omenirea spre pierderea propriei identităţi, a fiecărui individ şi a fiecărui popor?!… Identificarea în persoană a acestor demenţi nu este uşor de făcut. Dar şi fără să ştim exact cine sînt aceşti mizerabili, noi putem şi trebuie să organizăm opoziţia noastră la genocidul planetar declanşat şi tolerat de guvernanţii noştri. Guvernanţi pe care s-ar zice că noi i-am ales, într-un sistem deplin democratic de organizare socială. Oare e chiar democratic acest sistem?! E chiar sistemul de care avem nevoie?! Cum este posibil ca acest sistem politic, inventat cîndva de europeni, să aducă la guvernarea statelor europene asemenea duşmani de moarte ai Europei?! Avem nevoie urgentă de un răspuns lămuritor la aceste întrebări, ca să putem salva Europa. Ca să ne salvăm pe noi înşine, ca traci, ca europeni, ca oameni.

Sfîrşit
Ion Coja

Nota autorului: Acesta ar putea fi primul text, primul mesaj, dintr-o suită de texte şi acţiuni a căror ţintă ar fi constituirea unei mişcări, sau măcar a unei preocupări pentru găsirea unei alternative la actualul mers al lucrurilor în Europa. Ar fi o acţiune în care să se implice societatea civilă, dar şi acele partide care s-ar putea arăta sensibile la acest Apel, la ideea de a nu miza totul pe cartea bruxelleză! Sînt convins că acest Apel va găsi înţelegerea în primul rînd a colegilor mei din Partidul România Mare, a cărui doctrină se potriveşte întocmai mesajului prezentat pe parcursul acestui serial. Sper ca textul să ajungă la cît mai multe persoane care ar putea avea un punct de vedere avizat asupra ideilor prezentate, asupra iniţiativei înseşi! Persoane care să se implice în declanşarea propriu-zisă a resurecţiei fondului tracic ancestral. Invocarea substratului tracic, real în plămada etnică a multor popoare europene poate fi luată atît în sens propriu, cît şi în sens figurat, sau în amîndouă sensurile, cum aş face-o eu! Doamne ajută!

COMENTARII DE LA CITITORI