Dedicaţii adresate lui Dimitrie Gusti

in Lecturi la lumina ceaiului

Recunoaşterea nenumăratelor merite ale savantului Dimitrie Gusti, manifestată în multe feluri de-a lungul timpului, este atestată, pe lîngă o foarte importantă corespondenţă, nu îndeajuns valorificată, de numeroasele dedicaţii figurînd pe cărţile din biblioteca marelui umanist. Foarte multe dintre dedicaţiile de pe volumele oferite profesorului au fost aşezate, emblematic, ,,în semnul tovărăşiei de năzuinţe”, cum atît de înălţător creşte gîndul lui V. Pârvan pe una dintre cărţile sale. Din rîndul acestora fac parte colegi de universitate sau de academie, personalităţi ştiinţifice de prim rang, cum sînt: C.I. Parhon, Tr. Săvulescu, Gr. Antipa, Gh. Marinescu, C. Rădulescu-Motru, P.P. Negulescu, Tudor Vianu, I. Petrovici, Andrei Rădulescu, I. Simionescu, Mircea Djuvara ş.a., pentru a ne referi doar la o parte dintre ei. Alţii i-au transmis, deodată cu cărţile, gîndul lor de bine, recunoştinţă, devotament şi statornicie, dintr-o încredinţare în virtutea tonifiantă a omagiului meritat.
Tudor Arghezi (pe volumul de poeme în proză ,,Ce-ai cu mine, vîntule?, povestirile boabei şi ale fărîmei”, Fundaţia pentru literatură şi artă ,,Regele Carol II”, Bucureşti, 1937): ,,Domnului Profesor Dimitrie Gusti, pentru o binevoitoare răsfoire. T. Arghezi. Mai 1937”.
Miron Radu Paraschivescu (pe volumul ,,Pîine, Pămînt şi Ţărani”, Fundaţia culturală regală ,,Regele Mihai I”, Cooperativa de carte şi editură ,,Vatra”, Craiova, f.a.): ,,Domnului Dimitrie Gusti, profesorul şi îndrumătorul tinereţii noastre, care a ştiut să răspundă cu iubire şi cu înţelegere chemărilor de totdeauna ale poporului şi ale tinerilor, această carte care este a Domniei Sale şi a lor: modest omagiu, Miron R. Paraschivescu. 1943, Sept. 14”.
Camil Petrescu (pe volumul ,,Bălcescu”, Bucureşti, Editura de Stat, 1949): ,,Scumpe domnule profesor, cu mare bucurie, fostul dvs. elev care vă oferă această modestă lucrare a lui Camil Petrescu”.
Mihail Sadoveanu (pe romanul ,,Soarele în baltă sau aventurile şahului”): ,,Domnului Dim. Gusti, ministru al şcolilor, membru al Academiei Române, în semn de deosebită prietenie şi stimă. Mihail Sadoveanu. 2.XI. 1933” şi (pe romanul ,,Valea frumoasei”): ,,Colegului Dim. Gusti, cu prietenie şi deosebită stimă. Mihail Sadoveanu. 31 Mai 1938. Bucureşti”.
Al.O. Teodoreanu (pe volumul ,,Bercu Leibovici”, Bucureşti, Ed. ,,Cultura naţională”, f.a.): ,,Domnului Profesor D. Gusti, strălucit gonfalonier al culturii naţionale, cordial omagiu. Al.O. Teodoreanu. 19 Aprilie 1935”.
Ilarie Voronca (pe volumul de poezii ,,Le marchand de quatre saisons”, Paris, 1938, col. ,,Les Cahiers du Journal de Poètes”): ,,Excelenţelor Lor Doamnei şi Domnului D. Gusti, în semn de nemărginită recunoştinţă şi de respectuoasă afecţie. Ilarie Voronca”.

COMENTARII DE LA CITITORI